1905, Ermeni Soykırımı’nın 105. yıldönümü

Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük…

Tüm mesele, ‘devletin bekası’…

Çözüm; “bu devlete bir millet lazım”…

Wilson prensiplerinin 12. Maddesi; ‘Anadolu’da Türk unsurunun hakim kılınması’…

Sonuç; emperyalist paylaşım savaşlarının birincisinin ortasında Ermeni ve Süryani halklarının soykırımı ile başlayan Anadolu coğrafyasının çoraklaşması, kimliksizleşmesi üzerinden modern kapitalist sömürü ve zulüm düzeninin tesisi…

Bir asır sonra gelinen nokta, ‘devletin bekası’…

Bu sefer cevabı, işçi-emekçilerin, halkların ortak mücadelesi verecek…