Bildiriler & Açıklamalar

1 Mayıs yargılanamaz, 1 Mayıs tutuklularına özgürlük! | Meslekler Arası İşçi...

2024 1 Mayıs'ı tüm dünyada eylem, etkinlik ve mitinglere konu oldu. Milyonlarca işçi, emekçi, genç, kadın sosyal yıkım saldırılarına, açlığa, yoksulluğa, geleceksizliğe ve yükselen...

Makaleler

Demagoji değil, ezilenlerin anayasası

“Yasama, yürütme ve yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garantide değilse, anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hâkimdir.” Durmadan, anayasa tartışılır coğrafyamızda, ulu orta ve konjonktürel dalgalanmalara bağıntılı olarak. Anayasa...

Çerkes sürgünü

Perspektif

Gezi’nin 11. yıldönümü, yaşasın direniş, yaşasın Birleşik Emek Cephesi

Gezi’nin 11. yıldönümündeyiz. Bu, aynı zamanda 15-16 Haziran’ın 54. yıldönümüdür. Bu topraklarda, 15-16 Haziran ve Gezi Direnişi, kitlesel hareketin kendiliğinden patlamasının iki zirvesidir. Her ikisinin...