Bildiriler & Açıklamalar

Makaleler

“Özgürlük!” ama kim(ler) için?

“Bir liberal dilenci gördüğünde sistemin işlemediğini söyler. Bir Marksist ise işlediğini!” Liberalizm, bir sınıf olarak burjuvazinin yükselişiyle ilişkili bir ideolojidir. İlk kuramcılarından biri, John Locke’un tanımıyla, insanların...

Perspektif

“Yumuşama”, “normalleşme”, kayyum politikası

Biz Saray Rejimi diyoruz. Saray Rejimi, parlamentonun, siyasi partilerin anlamını yitirdiği bir sistemdir. Saray Rejimi’nde iktidardaki partilerin de, muhalefetteki burjuva partilerin de “ortak” rolleri vardır....