Çürüyen Türkiye’nin beşeri krizi

 “Görünen şey hiçbir zaman söylenenin içine sığmaz.” ‘Kapitalist Uygarlık Krizi İnsan(lık) Hâl(ler)i ve Çürüme’ başlıklı konuşmamda insanı anlamak/ ve anlatmanın zor bir şey olduğundan söz etmiştim. “Türk(iye)...

Egemen medya ve Hıfzı Topuz örneği

“Kuş ölür, sen uçuşu hatırla!” Atilla Özsever’in, “Ömrünü aydınlanmaya, gazetecilerin ve iletişim dünyasının sorunlarına adayan, çözümler üretmeye çalışan… Gençliğinden itibaren savaşsız, sömürüsüz, sınıfsız dünya özlemine...

Narkopolitik ve beşerî sonuçları

“Nihil est ut videtur” Uyuşturucu meselesinin ya da daha doğru bir deyişle narkopolitiğin devreye soktuğu yıkım tüm vahametiyle yerküreden coğrafyamıza karşımızda… Kapitalizm için bir sermaye birikimi...

Sömürüye, baskıya, savaş politikalarına karşı 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz! | 2024 1 Mayıs Taksim Platformu

2024 1 Mayıs'ı yaklaşırken, bugün tüm dünyada emperyalist kapitalizm, işçi ve emekçilere, ezilenlere, halklara savaş politikalarıyla ölmeyi ve daha fazla sömürülmeyi dayatıyor. Sermayedarlar her...

Savaşmaktan zevk almak – Ege Can Özgür

“Muzaffer savaşçılar önce kazanır sonra savaşa girerler, mağlup savaşçılar önce savaşa girer sonra kazanmaya çalışır.” Bu yazıyı okumadan önce okuyucudan başlık üzerine biraz düşünmesini, savaşmaktan...

“Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür” | Kutay Soybil

Bugün, bu saatte bu içerikte bir yazıyı yazma zorunluluğu hissetmeyi nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Bir yıl oldu... “Ortak, iyi geceler uyandırdım kusura bakma, haberlere bakar mısın?”...

Büyüme değil, büyümeme [küçülme…]

“Sınırlı bir dünyada sınırsız büyümenin mümkün olduğuna inanan, deli değilse iktisatçıdır.” Kenneth Boulding Ekonomik büyüme, burjuva iktisatçılarının, burjuva politikacılarının, yüksek devlet ricalinin “amentüsü” hâline gelmiş bulunuyor......

Alaturka “çitleme”…

“Çitleme” İngilizce “enclosure”un karşılığı. Kabak çekirdeği çitlemek değil... İngiltere’de XVI’ncı yüzyılın başında müşterekler kapsamında olan tarlalar, otlaklar, su kaynakları, yaylalar, ormanlar, parklar, ortak yaşam...

Eleştirel düşüncenin vazgeçilmezliği…

“Hiç düşmanın yok mu? Bu nasıl mümkün oldu? Herhâlde ya gerçeği hiç söylemedin ya da adaleti hiç sevmedin!” Santiago Rámon y Cagal Eğer düşünce gerçek düşünceyse...

Recep Tayyip Erdoğan: Zincirinden boşanmış terörist*

Giriş: 10 Ekim 2015’te Ankara’da gerçekleşen ve 127 sendikacı, barış aktivisti, Kürt savunucu ve ilericilerinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısı, ya Recep Tayyip Erdoğan rejimine ya da IŞİD’de mal edildi.

Çocuk gelinler sorununda dinin ikili rolü

Çocuk gelinler sorunu özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Hindistan’da büyük bir toplumsal, sorundur. Bu sorunun çözümüne yönelik liberaller, feministler, sosyal demokratlar, bazı ulusal hareketler ve sosyalistlerin yoğun çabaları olduysa da, sorun caydırıcı bir biçimde ve yaygınlıkta varlığını sürdürmektedir. Bu soruna yönelik çok sayıda yasal yaptırımlar ve BM nezdinde sayısız girişimler gerçekleştirildiği halde köklü bir çözüm sağlandığı söylenemez.

Erdoğan’ın Putin’den özrü krizi çözer mi?

Türkiye’nin karşı karşıya olduğu politik kriz, tahmin edilenin çok ötesinde sarsıcı etkiler yapacak düzeye gelmiş bulunuyor. AKP iktidarı, bölgesel krizin en karmaşık ve başarısız dönemini yaşıyor. Bölgesel ilişkilerde bütünüyle kaybeden Erdoğan merkezli AKP iktidarı, geçmişte tavizsiz bir şekilde sürdürdüğü Ortadoğu politikasında bir ‘U’ dönüşü yapmak zorunda kaldı. Bunun ilk adımını da Erdoğan’ın Putin’e ‘özür’ mektubu göndermesi oldu.

Parlamentoda özgürlük mücadelesine karşı darbe

Türkiye’de son birkaç haftadır ciddi politik gelişmeler yaşanıyor. AKP içerisinde Davutoğlu’na yönelik gerçekleştirilen darbeden sonra, AKP’nin önderliğinde MHP ve CHP’nin aktif desteğiyle parlamentoda ikinci bir darbe gerçekleştirildi. Bu iki yönelim birlikte ele alındığında Türkiye’nin nereye doğru gittiğine dair çok daha somut bir fikir edinebiliriz. 

SURİYE’NİN GÜÇ SAVAŞINDA CENEVRE-3 ETKİLİ OLABİLİR Mİ?

Suriye’nin yeniden yapılandırılması bölgesel ilişkilerin seyri konusunda bize somut bir fikir veriyor. Suriye’nin politik istikrarına paralel olarak Körfez bölgesi merkez olmak üzere diğer alanların dizayını için yeni projelerin devreye konulacağı ve belki de haritaların yeniden çizilmesinin ilk adımı atılmış olacak. Bu nedenle hem uluslararası güçler hem de bölgesel güçler uzun vadeli çıkarları için Suriye’nin dizaynında aktif yer almak istiyorlar. Bu bakımdan Suriye’nin toplumsal dinamiklerine dayanarak bir istikrar sağlamaktan çok, dış müdahalelerle belli bir denge oluşturulmaya çalışılıyor.

“Macbeth muhitimize uyarlama denemesi”

Macbeth. Muhitimize uyarlama denemesi. Oyun.

İşçi Gazetesi’nin 184’nci sayısı çıktı

Gazetemizi, Kaldıraç dergisi büroları ve dergi satışı yapan kitabevlerinden, AKA-DER genel merkezi ve şubelerinden temin edebilirsiniz. Dünyayı İstiyoruz Kırıntıları Değil!

İşçi Gazetesi’nin 183’nci sayısı çıktı

Gazetemizi, Kaldıraç dergisi büroları ve dergi satışı yapan kitabevlerinden, AKA-DER genel merkezi ve şubelerinden temin edebilirsiniz. Dünyayı İstiyoruz Kırıntıları Değil!

İşçi Gazetesi’nin 182’nci sayısı çıktı

Gazetemizi, Kaldıraç dergisi büroları ve dergi satışı yapan kitabevlerinden, AKA-DER genel merkezi ve şubelerinden temin edebilirsiniz. Dünyayı İstiyoruz Kırıntıları Değil!

Genetik mühendisliğinin son gözdesi: CRISPR-Cas9

Genetik mühendisliği, genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), gen ıslahı, genetik hastalıklar, gen terapisi, tasarım bebekler... Tam olarak ne olduklarını bilmesek bile hepimiz bu araştırma alanları hakkında bir şeyler duyuyor, okuyor ve söylüyoruz.

Kilogramı yeniden tanımlamak

Bilim insanları geçen senelerde uzunca bir zaman alan ve milyonlarca euro harcanan bir proje sonrasında dünyanın en yuvarlak nesnesi olarak tanımladıkları, sadece silikon atomundan oluşan bir küre üretmeye başardılar.