Artık yeter! Söz sokakta, taleplerinle 1 Mayıs’a!

2018 1 Mayıs eylemleri direnişi büyütecek örgütlülüğü geliştirmemiz için önemli bir fırsat olacaktır. 1 Mayıs hazırlıkları ve eylemleri; direnenleri birleştirecek, yol gösterecek ve moral taşıyacaktır.
Savaş politikalarına, artan sömürüye, dayanılmaz hale gelen yaşam ve çalışma koşullarına, özgürlüklerin yok edilmesine, doğanın talanına karşı 1 Mayıs alanlarında, işçi sınıfının safında gücümüzü birleştirelim.
Mahallede, okulda, işyerinde, fabrikada sorunlarımız ve taleplerimiz etrafında bir araya gelelim, kitlesel bir 1 Mayıs için çağrılar yapalım, katılımı örgütleyelim.
Bu çürümüş düzene karşı, özgür ve eşit bir toplum, sömürüsüz, insanca ve onurlu bir yaşam için taleplerimizle, renklerimizle 1 Mayıs alanlarına akalım.
Korkma! Sen Gerçeksin. Sinme! Sen İşçisin. Örgütlen! Güç Sensin.
Kaldıraç’la 1 Mayıs’a!