Elektrik kesintilerinin sebebi yaz saati

Yaz saati uygulamasından vazgeçilip kamusal alanda bir planlama sağlanması gerektiğini kaydeden EMO Yönetim Kurulu, hem elektriğin pahalılaşması hem de elektrik ihtiyacının karşılanamaması riskiyle karşı karşıya bulunulduğu uyarısını yaptı. Açıklamasında şunlar kaydedildi:

‘’Türkiye elektrikte olduğu gibi doğalgazda da arzı planlayamaz noktaya getirildi. Tüketim ayağının zaten serbest piyasaya bırakılmış olması arz ve talep arasında denge sağlanmasını zora soktu. İktidar bir yandan doğalgazın ısınma amaçlı tüketimini yaygınlaştırırken, bu talebi karşılamaya yönelik gerekli adımları atmaması nedeniyle doğalgazda sıkıntı yaşanması zaten bekleniyordu. Doğalgaz talebi ile arzı arasındaki dengeyi kaybeden Türkiye, bu ay doğalgaz ihtiyacını karşılamakta güçlük çeker hale geldi. BOTAŞ, tüm doğalgaz ile çalışan santrallere verdiği gazda kesinti yapmaya başladı. Doğalgaz santrallerinin devreden çıkması ile birlikte su gelirlerinin yetersizliği de düşünüldüğünde elektrik üretiminde sıkıntı kaçınılmaz oldu. Bu durum iletim hatlarına çok fazla yüklenilmesine yol açtığı için 31 Mart 2015 tarihinde tüm Türkiye çapında yaşanan karanlığın tekrarlanması riskini beraberinde getiriyor. Doğalgaz sıkıntısının devreye girmesiyle elektrik fiyatları fırladı. Havaların soğuması dışında olağanüstü bir gelişme olmamasına rağmen bugün Türkiye uygulanan enerji politikaları nedeniyle karanlığın eşiğine sürüklenmiştir. Hükümet derhal yaz saati uygulamasından vazgeçmeli; elektrik üretim ve tüketiminde, doğalgaz alımı ve dağıtımında kamusal bir planlamayı sağlayacak şekilde inisiyatif alması gerekmektedir.”

       Kaynak: Birgün, 23 Aralık 2016