Fiilî kürtaj yasağı

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nin Türkiye’deki 431 devlet hastanesi ile Nisan-Ekim 2015 tarihleri arasında gizli müşteri telefon anketi metoduyla yaptığı “Yasal, Ancak Ulaşılabilir Değil: Türkiye’deki Devlet Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri” adlı çalışmasında, 431 hastaneden 6’sı (%1.4) kürtaj hizmetleri ile ilgili telefonda bilgi vermek istemedi. “Hastanede kürtaj hizmeti sağlanıyor mu?”, “Kürtaj hizmeti isteğe bağlı olarak veriliyor mu?”, “Tıbbi zorunluluk halinde kürtaj mevcut mu?” sorularının tümüne olumsuz yanıt verildiği halde “Kürtaj hizmetleri hiçbir koşul altında mevcut değil” teyit sorusu soruldu.

Araştırmanın sonucu, kadın doğum bölümleri olan 431 devlet hastanesinden %7.8’inin isteğe bağlı kürtaj hizmeti verdiğini gösterdi.

* %78’i tıbbi zorunluluklarda bu hizmeti veriyor.

* %11.8’i kadın doğum bölümleri olmasına rağmen kürtaj hizmeti vermiyor.

* %1.4’ü bilgi vermedi.

Kadın doğum bölümleri bulunan 58 eğitim ve araştırma hastanesinden %17,3’ü isteğe bağlı kürtaj hizmeti verirken; %71,1’i tıbbi zorunluluklarda bu hizmeti veriyor. Yine eğitim ve araştırma hastanelerinden %11,4’ü kadın doğum bölümleri bulunmasına rağmen kürtaj hizmeti vermiyor. Araştırmaya göre Batı Marmara ve Doğu Karadeniz’de isteğe bağlı kürtaj hizmeti veren devlet hastanesi yok.

Sağlık Bakanlığı açıklama yapmıştı: Engelleme yok

2015’te Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, İstanbul’daki 37 kamu hastanesine, telefon ile  “Kürtaj yapıyor musunuz?” diye sormuş ve İstanbul’da sadece üç kamu hastanesi isteğe bağlı kürtaj yapıldığını açıklamıştı. Bunun ardından Sağlık Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak, Bakanlığa bağlı hastanelerde kürtaj yapılmasına ilişkin bir kısıtlama bulunmadığını söylemişti.

Kaynak: direnişteyiz, 19 Ekim 2016