İşçi forumu toplantısı yapıldı

Toplantı; bilişim, çağrı merkezi, otel, market-mağaza-büro, inşaat, metal, tekstil, belediye, lojistik, depo, temizlik gibi sektörlerden işçilerin katılımıyla gerçekleşti. Direnişte olan Avcılar Belediyesi işçileri, Şişecam’dan atılan işçiler, Netaş direnişinde aktif görev almış bir işçi kürsüye çıkarak görüşlerini ifade ettiler.
Forumda söz alan konuşmacılar çalışma koşulları, uğradıkları hak kayıpları, bütün olarak işçi sınıfına yönelik artan saldırı ve baskıların yanı sıra, Türkiye’deki mevcut sendikaların büyük oranda artık işçiler için bir anlam ifade etmediğini dile getirdiler.
Toplantının ana gündemi olan İşçi Konseyi hakkında görüşler zayıf kalmış olsa da, her konuşmacı, adına ne denileceğinden öte birleşik bir mücadele için adım atılması gereğine işaret eden görüşler dile getirdi.
İşçi Forumu’nu düzenleyen bileşenler adına yapılan konuşmayla toplantı sonlandırıldı.
Forumda dile getirilen görüş ve önerilerin bir bildirge ile paylaşılacağı duyuruldu.

İşçi Gazetesi / 6 Eylül 2016