İşçi sınıfına dönük sermaye saldırılarına karşı direniş sürüyor

Neredeyse her fabrika ve işyerinde işçiler işten atılıyor. Sendikaya üye olmak anayasal hak iken suç haline getiriliyor. Miting meydanlarında “taşeronlaşmaya son vereceğiz” nutukları atanlar, tüm işkollarında taşeron çalışmayı dayatıyor.
Bir yandan tüm demokratik haklar ayaklar altına alınırken, diğer yandan bir çeşit esaret sistemi inşa ediliyor.
Ama esarete, baskı ve yok saymaya karşı direniş de gelişiyor.
Sıra işçi ve emekçilerin, halkların direnişinin sahneyi dolduracağı günlere de gelecektir. İşçi ve emekçiler, artık yeter diyecektir. İşçi ve emekçiler, ayağa kalkacak, doğrulacak ve gözlerini geleceğe dikerek yürüyecektir.
İşte bu güzel günleri gerçekleştirebilecek tek şey, örgütlenmedir.
Direniş öğretmendir, örgüt özgürlüktür.
Öğrendikçe örgütleneceğiz, örgütlendikçe özgürleşeceğiz.