İşsiz sayısında yeni rekor

Açıklamaya göre; Türkiye geneli 15 ve daha yukarı yaşta olan işsiz sayısı 2016 senesi Ağustos dönemi içinde geçen yılın aynı dönemlerine göre 435 bin kişi artarak 3 milyon 493 bin kişiye çıktı.

İşsizlik oranı da 1,2 puanlık artış ile yüzde 10,1’den yüzde 11,3 düzeyine tırmandı.

Aynı dönemde; tüm gelişmiş ülkelerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 13,7 düzeyine çıktı.

Bu dönemde 15-24 yaş grubunda yer alan genç nüfus işsizlik oranı 1,6 puan gibi yüksek oranlı artış ile yüzde 19,9 düzeyine çıkarak yüzde 20,0’ye dayandı.

İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 1,2 puanlık artış ile yüzde 11,5 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 323 bin kişi artarak 27 milyon 473 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 46,7 oldu.

Hizmet sektörünün payı arttı

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 257 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 579 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 21’i tarım, yüzde 19’u sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat, yüzde 52,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,2 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan, inşaat sektörünün payı 0,1 puan azalırken, hizmet sektörünün payı ise 1,6 puan arttı.

İşgücü 30 milyon 967 bin, istihdam oranı yüzde 52,6

İşgücü 2016 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 759 bin kişi artarak 30 milyon  967 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 72,6, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 33,1’e çıktı.

TÜİK geniş tanımlı gerçek işsizlik verilerini saklıyor

TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı genel işsizlik oranı işsizliğin gerçek boyutunu ifade etmiyor. Açıklanan verilere; iş bulmaktan ümidini kestiği için iş aramayanlar, çalışmaya hazır olup çeşitli nedenlerle iş aramayanlar, belli aylarda çalışıp yılın büyük bölümünde işsiz kalan mevsimlik işçiler ve diğer eksik istihdam dahil edildiğinde geniş, yani gerçek işsizlik oranına ulaşılıyor.

TÜİK’in bir önceki Temmuz ayı dönemi verileriyle hesaplandığında gerçek işsiz sayısı 6 milyon 342 bin, geniş tanımlı işsizlik oranı ise 18,9 olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: İşçi Gazetesi, 15 Kasım 2016