Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ABD’nin savaşı yayma isteğinin ifadesidir

ABD emperyalizmi Suriye’de kaybettiği savaşı yeni saldırılarla derinleştirmeye çalışıyor. İranlı Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin bir suikastla öldürülmesi ABD’nin savaşı yayma isteğinin açık göstergesidir.

Bu saldırıların arkasında olan, emperyalist paylaşım savaşının bir cephesi olan ABD-İngiltere-İsrail ittifakıdır. İran, bölgede ABD planlarını bozan ve bu nedenle de ABD’nin müdahale etmek için fırsat yaratmaya çalıştığı en önemli güçlerdendir. Irak-Libya-Suriye sonrası ‘sıranın geleceği’ ülke olan İran’ın, bölgede ABD saldırılarına karşı direnen güçleri destekleyerek, ABD’nin bölgedeki planlarının bozulmasında önemli bir rolü olmuştur.

ABD son adımıyla, Suriye’deki kaybını, İran saldırısı ile savaşı yayarak telafi etmek istemektedir. Bu saldırı, kan gölüne dönen bölgemizin daha büyük acılarla kavrulmasının bir adımıdır. Bölgedeki işbirlikçi devletler ABD ve İsrail cephesinin yanında açıktan ya da üstü kapalı yer almak için sıraya girecektir.

Bölgemizde emekçi halklar isyanlarla kapitalist sömürü düzenine karşı olduğunu, tüm kimliklerini aşarak sokaklarda yan yana durarak göstermeye başlamıştır. Bu saldırı, böylesi bir dönemde gündeme gelmiştir.

Bir yanda, emperyalizmin saldırıları ile dize getirilmeye çalışılan Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Yemen, İran; öte yanda bölge halklarının yaşanan sömürü ve yağma düzenine isyanları…

Bu kan denizinin ufkundan, kızıl bir güneş doğacak

Yaşanan emperyalist paylaşım savaşına ve yeryüzündeki tüm sömürü ve aşağılanmaya son verecek olan işçilerin, emekçilerin, halkların emperyalistleri ve tüm işbirlikçilerini kovarak iktidara gelmesidir.

Kapitalist sömürü düzenini de, emperyalist savaşımı da bitirmek bizim elimizdedir. Emperyalizmin bölgemizden çıkarılması ile devrim ve sosyalizm mücadelesi iç içe geçmektedir.

Birincisinde Ekim devriminin bitirdiği gibi; bölgemizin her tarafına yayılan paylaşım savaşını da engelleyecek olan güç sosyalizmdir.

Emekçi halkların iktidarını hedefleyen anti-emperyalist direnişi yükseltmek bugün her zamankinden daha olanaklıdır.

Yaşasın halkların ortak mücadelesi!