Koç Üniversitesi’nde masa açan öğrencilere soruşturma

Eylem sırasında Toplum ve Düşünce Kulübü, eKUal, kuir., Koç Üniversiteliler Dayanışması ve Koç Üniversitesi Kadın Dayanışması imzalı şu açıklama okundu:
Koç Üniversitesi Kadın Dayanışması tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü için açılan stant nedeniyle dört öğrenci arkadaşımıza disiplin soruşturması açılmıştır. Soruşturma gerekçesi olarak “izinsiz afiş ve pankart asmak” gösterilmiştir.
Devlet destekli erkek şiddetinin tırmandığı ve özellikle kadınların, LGBTİ+’lerin yaşam alanlarını daha da fazla işgal ettiği bu günlerde 25 Kasım’a çağrı yapmanın asla suç olmadığını, arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasında olduğumuzu bildiririz.
OHAL ve KHK’ların gölgesinde kamusal alanda etkileri giderek artan denetleme ve sansür mekanizmalarının Koç Üniversitesi’nde de giderek daha fazla işlerlik kazandığının farkındayız. Üniversitelerin asıl sahipleri olan biz öğrenciler, bu sansür mekanizmasının karşısında özgürlük ve demokrasi taleplerimizi yükseltmeye ve dayanışma zeminini büyütmeye devam edeceğiz.
İfade özgürlüğümüzün kısıtlanmasına, dünyada olup bitenlerden uzak camdan fanuslara hapsedilmeye çalışılmamıza sessiz kalmayacağız. Özgürlük mücadelesini her yerde olduğu gibi burada da çoğaltarak direnmeye devam edeceğiz.
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!