Küba 50 yıldır uluslararası çapta parasız eğitim veriyor

Havana’daki Latin Amerika Tıp Okulu ELAM yönetiminin kayıtlarına göre Küba son 50 yılda 80 bin doktor yetiştirdi. Küba; Latin Amerika, Karayipler, Afrika, ABD, Pakistan ve Çin’den gelen öğrencileri toplum için hizmet verme ideolojisiyle yetiştirirken dünya genelinde hem tıp hem de eğitim alanında önde gelen bir örnek teşkil ediyor.

ELAM’da profesör ve yönetim danışmanı olan Luis Estruch, sınırlı ekonomik kaynakları olan bir Karayip ülkesinin, böylesi koşullarda potansiyelini nasıl büyük çapta bir insan kaynağına dönüştürdüğüne ve başarılı olduğuna dikkat çekti. Estruch, “Küba’nın ilkesel esasa dayalı katkısı budur: Gençliği toplum doktorluğu fikriyle yetiştirerek, bakışlarını yoksullara çevirebilmesi, koruyucu tıbba yöneltmesidir,” diyerek Küba’nın tıp alanındaki politikalarına vurgu yaptı.

Estruch, “Bu nedenle, Bolivar Devrimi ve Kübalı Tıp Misyonu’nun getirileriyle gurur duymalıyız,” açıklamasında bulundu.

Küba’da 1959 devriminden bu yana, 20 bin Kübalı da, başta sağlık alanında parasız eğitimden faydalandı. Latin Amerika Tıp Okulu ELAM ise Küba Devrimi lideri Fidel Castro tarafından 1999 yılında oluşturuldu. Okulun açılmasıyla birlikte aynı yıl içerisinde, 18 farklı ülkeden, 1527 öğrenci parasız eğitim görmek üzere okula kaydını yaptırdı.

Estruch’un belirttiği rakamlara göre, bugün ise 122 ülkeden, yaklaşık 10 bin öğrenci ELAM’a kayıtlı olarak parasız eğitim görüyor.

Öte yandan Kübalı tıp pratisyenleri ve profesörleri, ün kazannış tıp hizmetleri ve kuruluşlarında dünya çapında eğitim veriyor. Bu anlamda Küba’nın 21 bin Venezuelalı doktor yetiştirdiği kaydediliyor.

Benzer şekilde, 2014 yılı verilerine göre, 1969’dan bugüne, Kübalı toplam 325 bin 710 sağlık çalışanının 158 ülkede hizmet verdiği kaydediliyor. Sadece Afrika’da, Kübalı 76 bin 744 doktorun 39 ülkede hizmet verdiği ifade ediliyor.

Kübalı doktorlar misyonları ve görevleri doğrultusunda insani yardıma yönelik de çalışıyor. 2010 yılında Haiti depreminin ardından kolera salgınına karşı mücadelede, Ekim ayında bölgeyi vuran Matthew kasırgasında Kübalı doktorların seferber olarak sağlık ve yardım hizmeti verdiği kaydediliyor.

Kaynak: direnişteyiz, 22 Kasım 2016