Nikaragua’da Ortega 3. dönem zaferini kazandı

Merkez sağ Liberal Meşrutiyetçi Parti adayı ve eski sağ paramiliter lider Maximino Rodriguez %16 civarında oy aldı.

6 Kasım’da gerçekleştirilen seçimler, Ortega’nın Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi’nden aday olarak yer aldığı seçimlerden yedincisi.  Ortega, ilk kez 1984 yılında başkan olarak seçilmiş; 1990 yılında seçimleri kaybetmiş; 2007’de ve 2011’de tekrar seçilerek başa gelmişti. Seçimlerde Ulusal Meclis’in 92 üyesi ve Merkez Amerikan Parlamentosu Parlacen’in 20 temsilcisi de belirlenmiş oldu.

Sandinista mirasıyla Nikaragua’da kooperatif sektörü büyüyor

Nikaragua hükümetinin devrimci mücadele mirasıyla sosyalizm yolunda ilerleyeceğini ilan etmesinden on yıl sonra, ülkede eşi benzeri olmayan bir şey yaşanıyor: Ulusal gelirin yarısından fazlası kooperatifler ve küçük aile işletmeleriyle birlikte ‘halk ekonomisi’nden elde ediliyor. Tarihi anlamda, Amerika kıtasındaki en yoksul ülkelerden biri olan Nikaragua’da halk ekonomisi büyük bir istihdam kaynağı yaratıyor.

Gayri safi gelirin %59,3’ünü halk ekonomisi oluştururken, %27,3’ünü özel sektör, %13,3’ünü ise kamu sektörü oluşturuyor. Bu anlamda Nikaragua kooperatiflerin gelişimde bir başarı örneğidir. Kooperatifler, geleneksel anlamda ülke ekonomisinin merkezindedir ve tarımı canlandırmaktadır. Öte yandan, örneğin toplu taşımada olduğu gibi, diğer sektörlerde de kooperatif modele geçiş konusunda büyük başarı kaydedildi.

Sandinismo ismi 1920’ler ve 30’larda ABD ordusunun işgaline karşı savaşan, anti-emperyalist devrimci Augusto Cesar Sandino’dan geliyor. Ulusal bir kahraman olarak kabul edilen Sandino, sendikaları ve campesino kooperatifçiliğini; evrensel bir komün fikrini öne çıkaran bir mücadelenin önderliğini yaptı. Öte yandan Nikaragua’nın ilk kooperatifini 1933 yılında örgütledi.

Sandinista Devrimi ise Sandino’nun ideolojisini sahiplendi. Sandinista hükümetinin ilk on yılı, kooperatif sayısı %8000’in üzerine çıktı. 1979 yılında sadece 42 kooperatif varken; 1989 yılında bu rakam 3533’e çıkmıştı. 2014 yılı itibariyle kooperatif sayısı 5006’ya çıktı. Kooperatif üyeleri sayısında ise üstel olarak daha da geniş bir büyüme yaşandı.  2006-2014 yılları arasında %200’ün üzerinde bir artış gerçekleşti.

Kaynak: direnişteyiz, 7 Kasım 2016