Soma davasında kamu görevlilerinin yargılanmasının yolu açıldı

Ailelerin avukatlarından suç duyurusu
Soma katliamından 36 gün sonra, Soma A.Ş. “temlik (alacağın devri)” kararı alarak, katliamda yaşamlarını yitirenlerin ailelerinin açacağı tazminat davalarından kurtulmuştu. Asıl yüklenici konumundaki TKİ ile Soma AŞ arasında yapılan temlik sözleşmesi, TKİ’yi zarara uğrattı. Bu durum, Sayıştay tarafından açıkça tespit edildi.
Savcılık suçu yok saydı
Avukatların TKİ yöneticileri ve Soma AŞ yöneticileri hakkında “dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, görevi kötüye kullanma”dan açtığı davada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına kararı vermişti.
Savcılık kararında, TKİ Genel Müdürü ve yönetim kurulu üyeleriyle ilgili “görevi kötüye kullanma” suçuyla ilgili olarak “dilekçenin işleme konulmamasına”, yasal unsurlarının oluşmadığı sonucuna vardığı diğer suçlarla ilgili de tüm şüpheliler yönünden “kovuşturmaya yer olmadığına” karar vermişti.
Avukatlardan karara itiraz
Bunun üzerine avukatlar, “kovuşturmaya yer olmadığı”na dair karara ilişkin itirazlarını Ankara Sulh Ceza Hakimliği’ne sundu. “İşleme konulmama kararı” da kesin karar olduğu ve itiraz yolu öngörülmediği için Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunuldu.
Savcılık kararı kaldırıldı
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin, itiraza ilişkin kararı 24 Ocak’ta avukatlara tebliğ edildi. Kararda, avukatların itiraz dilekçesindeki hususlar kabul edilerek, “kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına” karar verildi.
TKİ görevlilerinin yargılanma yolu açıldı
Avukatlar bu aşamada, savcılığın suç duyurusundaki şüpheliler ile ilgili görevi kötüye kullanma suçu dışındaki suçlar için kamu görevlileri yönünden soruşturma izni istemesini; bu kişilerin ve diğer tüm şüphelilerin ifadelerinin alınarak haklarında dava açılmasını beklediklerini belitti.
Kaynak: Sendika.org, İşçi Gazetesi, 26 Ocak 2017