“Tarihin beşiği Ortadoğu’da özgür bir gelecek mayalanıyor” AKA-DER 3. Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu gerçekleştirildi

Devrim ve özgürlük mücadelesinde ölümsüzleşenler için saygı duruşuyla başlayan Genel Kurul divanın oluşturulmasıyla devam etti.Seçilen divan başkanının Genel Kurulu selamlaması ve temennilerinin ardından gündemlerin belirlenmesine geçildi.Gündemlerin belirlenmesinin ardından 2015 yılı faaliyet raporunu sunmak üzere AKA-DER Genel Merkez Üyesi Semra Demir’e söz verildi. Sunulan faaliyet raporu ve mali rapor ibra edildi. Ardından “Tarihin Beşiği Ortadoğu’da Özgür Bir Gelecek Mayalanıyor” başlıklı sunumunu gerçekleştirmek üzere AKA-DER Genel Sekreteri Ekim Çiftçi’ye söz verildi.Sunumunda; bölgemizde ve ülkede körüklenen savaşa denğinen Çiftçi; emperyalistlerin ve tetikçilerinin eli ile kan gölüne çevrilen coğrafyamızda bir yandan da halkların direnişinin geliştiğini ve bu gün bu direnişleri ortaklaştırmanın imkanının arttığını ve bölgemizde özgür bir geleceği mayaladığını vurguladı.
“Zorlu Bir Gelişim Dönemi ve Mücadele Hattımız” başlıklı sunumunu gerçekleştirmek üzere AKA-DER Genel Başkanı Kürşat Bafra’ya söz verildi.Bafra; tüm toplumsal yaşam yok edilmeye, katliamlarla halklar susturulmaya çalışılmaktadır. Baskı ve sindirme politikalarını kırmak, bu ablukayı dağıtmak için direnişi örgütlemeliyiz, dedi ve AKA-DER şubelerinin yeni dönemi daha sağlam temelde karşılaması için önerilerde bulundu ve karar önerilerini divana sundu.
AKA-DER Genel Başkanı’nın konuşmasının ardından salonda bulunan dost kurum temsilcilerinin ve mücadele arkadaşlarının konuşmalarına geçildi.
Kaldıraç dergisi adına Ülkü Gündoğdu, HDP İstanbul Yönetimi ve HDP Genel Merkezi adına HDP İstanbul İl Yöneticisi Erkan Karabay, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği adına Dernek Başkanı Aydın Deniz, Emekçi Hareket Partisi adına Emre Öztürk, Gezi Gazi ve Şehitleri Platformu adına Sami Elvan ve Volkan Kesanbilici, Emekliler Dayanışma Sendikası adına Mahinur Şahbaz, Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu adına Abdulhakim Daş, 10 Ekim Şehit ve Yaralı Aileleri adına Meryem Bulut’un oğlu Adnan Bulut ve Sarıgül Tüylü’nün eşi Celaleddin Tüylü, 10 Ekim Dayanışması adına Burcu Arıkan, Arap Alevi Gençlik Meclisi adına Sinan Çekiç, Arap Alevi Kadın Meclisi adına Seher Eriş, Özgür Lise adına Gamze Toprak, Kaldıraç Üniversite adına Onurcan Sömen selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi. Halkevi adına Genel Kurulu selamlamak üzere Nuri Günay da salondaydı.Selamlama konuşmalarında ortak mücadelenin yükseltilmesi temel vurgulardandı.
Genel Kurulu selamlamak üzere mesaj gönderen dost kurumlar ve mücadele arkadaşları ise şöyleydi; Alevi Yol Kültür Derneği, Ankara Demokratik Alevi Derneği, Arap Alevi Arap Hristiyan İnsani Dayanışma Platformu, İstanbul Kent Savunması, Avrupa Süryaniler Birliği Türkiye Temsilcisi Tuma Çelik, Zaza Platformundan Metin Güler, ASİ-DER’den Metin Atlan, Sivas Sarkışla İlyashacı Köyü Dernek Başkanı Bayram Demir, Tuzluçayır Mahalle Muhtarı Zülfikar Odabaşı, Yazar Oktay Etiman, yazar Temel Demirer, yazar Sibel Özbudun, Tevfik Fikret Okulları Çalışanları, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi.
Genel Kurul AKA-DER’in temel faaliyet alanları olan; işçi, halklar, kadın, ekoloji, sanat sunumuyla devam etti. Sunumlar AKA-DER’in bu alanlarda faaliyetlerini geliştirecek karar önerilerinin divana sunulmasıyla sona erdi. Genel Kurula sunulan karar önerilerin ve AKA-DER yeni Genel Merkez Adaylarının oylanmasına geçildi. Sunulan karar önerileri karara bağlandı.Ardından AKA-DER yeni Genel Merkezi seçildi. AKA-DER Genel Başkanlığına seçilen Semra Demir’in konuşmasıyla genel kurul sona erdi. Genel kurul savaşa karşı halkların ortak mücadelesinin geliştirilmesi fikrinin ve kararlılığının örgütlendiği coşkulu bir genel kuruldu.
(14.02.2016)

“Kapının arkasındaki ölüm
değil, hayat”
Kadıköy AKA-DER’de Halkların Ortak Mücadelesi etkinliği
31 Ocak Pazar saat 15.00’da AKA-DER Kadıköy Şube’de gerçekleştirilen etkinlikte; Sebahat Tuncel (HDK adına) ve Hakan Dilmeç’in (Kaldıraç dergisi adına) katılımıyla “Bu Abluka Dağıtılacak Direnen Halklar Kazanacak” şiarı ile düzenlenen etkinlikte Kürdistan’da ve Ortadoğu’da yürüyen savaş, halklara dönük saldırılar ve halkların ortak mücadelesini konuşuldu.
AKA-DER adına konuşan sözcünün “Kolay veya mutlu olunabilecek bir dönemden geçmiyoruz fakat umut edebileceğimiz bir dönemdeyiz ve inanıyoruz ki bu direnişlerin sonunda ‘Kapının arkasında bizi bekleyen ölüm değil, hayat’” diyerek sözü Hakan Dilmeç’e bırakması ile etkinlik başladı.