“Toplumun tüm kesimlerine ulaşmalıyız”

Adına son olarak, “partili cumhurbaşkanlığı sistemi” denen yönetim şekliyle hedeflenen nedir?
Dünyada başka örneği olmayan “Türk Tipi” denilen Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi güçler ayrımını yok eden, denge kontrol sisteminin olmadığı otokratik ve teokratik yönetim anlayışını hedeflenmektedir.
Toplumsal mücadele güçlerinin bu sürece dair tutumu ne olmalıdır? Ortak bir mücadele hattı nasıl örülür?
Emek ve demokrasi güçleri görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak, birlikte “Hayır” demeli, demokrasi ve barışı savunmalı, toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedeflemelidir.
Referandumdan çıkacak olası iki farklı sonuca göre, toplumsal mücadele güçleri ne yapmalı, nasıl konum almalı?
Sonuç ne olursa olsun, birlikte Demokrasi ve Barış isteme konusunda ısrarlı olunmalıdır. Herkes kendi özelinde, bulunduğu yerden evrensel değerleri savunmalıdır.