Türkiye’ye barış, akademiye özgürlük”

“Türkiye’ye Barış Akademiye Özgürlük” şiarıyla DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, “Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri” adına İzmir Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Yapılan toplantıya birçok siyasi kurumdan ve partiden temsilciler, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı. Yapılan basın açıklamasıyla ve ardından söz alan kurum temsilcilerinin ifadeleriyle akademisyenlerin son süreçte maruz kaldığı saldırılara karşı dayanışma ve destek mesajları verildi.