Türkiye’ye uluslararası net doğrudan yatırım girişi yüzde 44.3 azaldı

Ekonomi Bakanlığı, Ekim ayına ilişkin Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni’ni yayınladı.

Buna göre, Ekim’de 889 milyon dolarlık uluslararası net doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Uluslararası yatırımcıların Türkiye’deki yeni veya mevcut şirketleriyle iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri içeren sermaye girişi Ekim’de 278 milyon dolar oldu, bunun 175 milyon dolarlık bölümü AB ülkeleri kaynaklı gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise net doğrudan uluslararası yatırım girişi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44.3 azalarak 8 milyar 62 milyon dolara geriledi. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi de bu yıl toplam 3 milyar 511 milyon dolar olarak hesaplandı.

Ocak-Ekim dönemindeki uluslararası doğrudan yatırım girişinin 1 milyar 26 milyon doları imalat sektöründen, 950 milyon doları mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen kaynaklandı. Söz konusu dönemdeki nakit sermaye girişinin yüzde 54’ü AB ülkeleri kaynaklı oldu.

  Uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı ne kadar?

Ekim’de 434 uluslararası sermayeli şirket ve şube kuruldu, 7 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde 4 bin 508 uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulurken, 143 yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki oldu. Toplam 4 bin 651 şirketin başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere gayrimenkul ile ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulundukları görüldü.
Aynı dönemde kayıtlı sermayesi 500 bin doların üzerinde olan 143 uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşti. Bu şirketlerin 50’si toptan ve perakende ticaret sektöründe yer alırken, 19’u gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri sektöründe faaliyette bulundu.

Yılın 10 ayında kurulan 4 bin 651 uluslararası sermayeli şirketin, 2 bin 673’ü yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 955’i AB ülkeleri, 313’ü Asya ülkeleri ortaklı şirketler oldu.

Ekim sonu itibarıyla Türkiye’deki uluslararası sermayeli şirket ve şube sayısı 45 bin 681’e ulaştı. 6 bin 629 yerli sermayeli şirkete uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşti. Böylece toplamda 52 bin 310 uluslararası sermayeli şirket faaliyette bulundu.

Bu şirketlerin 19 bin 251’i toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterirken, bu sektörü 8 bin 486 ile gayrimenkul kiralama, iş faaliyetleri ve 6 bin 572 ile imalat sanayi takip etti. İmalat sanayisinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerin 705’i kimyasal madde ve ürünleri imalatı sektörü üzerine çalışırken, bunu 673 şirket ile tekstil ürünleri imalatı, 574 şirket ile gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı izledi.

Uluslararası sermayeli şirketlerin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında, AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 21 bin 591 ile birinci sırada bulunduğu görüldü. AB ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin içinde Almanya 6 bin 829 şirket ile ilk sırayı aldı. Bu ülkeyi 2 bin 991 şirketle İngiltere ve 2 bin 696 şirketle Hollanda takip etti.
Söz konusu şirketlerin illere göre dağılımında ise 31 bin 734 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 4 bin 914 şirketle Antalya, 2 bin 897 şirketle Ankara ve 2 bin 402 şirketle İzmir izledi.

İstanbul’daki uluslararası sermayeli şirketler başta toptan ve perakende ticaret (12 bin 244) olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (5 bin 397) ve imalat sanayi (3 bin 982) sektörlerinde faaliyet gösterdi.

  Ekim’de 17 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Ekonomi Bakanlığı tarafından Ekim’de yatırım teşvik belgesi düzenlenen 17 proje kapsamında yaklaşık 75 milyon dolar tutarında yatırım yapılması öngörüldü. Böylece yılın 10 ayında belgelendirilen yatırım projesi sayısı 179’a, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 3 milyar 919,2 milyon dolara ulaştı.
Yatırım teşvik belgelerinin 123’ü imalat, 27’si enerji, 24’ü hizmetler, 3’ü madencilik, 2’si tarım, avcılık ve ormancılık sektörleri ile ilgili düzenlendi.

Kaynak: Sputnik, 23 Aralık 2016