“Ülkenin geleceği için ortaklaşmaktan başka bir yolumuz yok”

Adına son olarak, “partili cumhurbaşkanlığı sistemi” denen yönetim şekliyle hedeflenen nedir?
Parti devletidir. Kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığı, parlamenter sistemin devre dışı bırakıldığı, halkın iradesinin parlamentoya yansımadığı, her alanda cumhurbaşkanının hâkim olduğu bir sistem. Yargı, yasama ve yürütmenin tek elde toplandığı bir sistem kısaca.
Toplumsal mücadele güçlerinin bu sürece dair tutumu ne olmalıdır? Ortak bir mücadele hattı nasıl örülür?
Toplumsal güçler, sosyal medyayı kullanmanın yanı sıra sokak sokak, hane hane bu mücadeleyi tüm alanlara yaymalıdır. Ayrıca ortaklaşarak büyük, kitlesel mitingler organize etmelidir. Tüm fazlalıklarımızı, siyasi ikballerimizi bir kenara bırakarak, ülkenin geleceği için ortaklaşmaktan başka bir yolumuz yoktur. Bu süreçte laiklik, insan hakları, evrensel değerler ve cumhuriyeti ön plana çıkararak mücadele hattını bu çerçevede örmek gerekmektedir.
Referandumdan çıkacak olası iki farklı sonuca göre, toplumsal mücadele güçleri ne yapmalı, nasıl konum almalı?
Referandumdan Hayır çıkması halinde, demokrasi güçleri ve sahada mücadele eden tüm güçler, yeni, katılımcı, demokratik, laik cumhuriyeti oluşturmak için tüm toplumsal kesimlerle ortaklaşarak yeni bir anayasa çalışması ortaya koymalı ve bu konuda çaba sarf etmelidir.
Evet çıkması halinde tüm ülke sathında yeni mücadele alanları açarak, sokak eylemleri örgütleyerek, getirilmek istenen sistemin değiştirilmesi için ortaklaşarak mücadele edilmelidir.