Unutmak vicdansızlık, sessiz kalmak insanlığını kaybetmektir!

Ankara
Ankara’da 10 Ekim 2015’de yaşanan katliamın 5. ayı dolayısıyla, 10 Mart 2015 günü Ankara Garı önünde anma düzenlendi. Anma etkinliği patlamanın yaşandığı saat olan 10.04’te saygı duruşu ile başladı. TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, Kaldıraç, Halkevleri ve EHP’nin de aralarında bulunduğu 20’den fazla demokratik kitle örgütü ve siyasi parti ile 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen anmada, katliamın yaşanmasına neden olanların, ve katliamlara göz yumanların hesap vermesi gerektiği vurgulandı.
İstanbul
10 Ekim 2015 Ankara katliamı anması için yine ayın 10’unda saat 19:00’da İskele Meydanı’nda toplanan yaklaşık 100 kişi; ellerinde pankart, döviz ve Ankara Gar Meydanı’ndaki canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı.
İstanbul Emek ve Demokrasi Koordinasyonu’nun çağrısıyla bir araya gelen kitle “Ankara Katliamı’nı unutmadık, unutturmayacağız. Katili tanıyoruz! Katliamın hesabını soracağız” yazılı pankart açtı. Ellerinde katliamda yitirilen insanların fotoğraflarını taşıyan kitle “Ankara’nın hesabı sorulacak”, “Katiller halka hesap verecek”, “Barış şehitleri ölümsüzdür” sloganları attı. Katliamda yaşamını yitirenlerin isminin okunmasıyla başlayan anmaya katılanlar arasında Gezi’de yaşamını yitirenlerin aileleri de vardı.
Gezi’de hayatını yitiren Ahmet Atakan’ın annesi “Biz katilleri biliyoruz, katiller de kendilerini biliyor. Bizim çocuklarımız barış istedikleri için onurlu bir şekilde öldüler ama onlara kıyanlar ömür boyu katil olarak yaşayacak” dedi.
Anma sonlarına doğru, dağılmak üzere olan kitleyi polis tazikli su ile taciz etti. Saldırının ardından yapılan anonsta polis, ‘Sözlerinize dikkat edin yoksa müdahale ederiz’ dedi.
Bu moral bozma amaçlı saldırının ardından, Emek ve Demokrasi Koordinasyonu’nun basın açıklamasını bitirmesi üzerine kitle parça parça dağıldı ve eylem sona erdi.
İzmir
İzmir’de, Alsancak Garı önünde yapılmak istenen 10 Ekim Anması’na Valilik yine yasak getirilince kitle örgütleri anmayı Kıbrıs Şehitleri Girişi’nde çekmek zorunda kaldı. Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıyan kitle ve isimlerini okudu ve ‘Onlara Sözümüz, Barış Olacak’, ‘Barış Hemen Şimdi’ ve ‘Cizre Katili, Ankara’nın Faili’ sloganlarını attı.
Ankara’da katledilenler için 1 dakikalık saygı duruşundan sonra katledilenlerin isimleri okunarak burda sloganı atılması ardından basın metni okundu.
Basın metninde;
“Ülkenin katliamlar tarihinin en büyük halkalarından birinin, 10 Ekim Ankara katliamının üzerinden tam 5 ay geçti. Barış talebi ile Ankara Garı önünde buluşan yoldaşlarımızı kaybettiğimiz katliamın üzerinden geçen 5 ayda olayın arkasındaki güçler ortaya çıkarılmadığı gibi, sorumlular hakkında yaptığımız suç duyurularına istinaden bir soruşturma dahi açılmadı. Aksine, katliamı kınayanlar, sorumluların ortaya çıkarılması çağrısında bulunanlar yargının hedef tahtasına oturtuldu.
İktidar sahiplerinin mutlak hegemonyalarını pekiştirmeleri adına yarattıkları çatışma ortamı sonucunda istisnasız her gün insanlarımızın ölüm haberlerini almaya devam ediyoruz. Kürt illerinde, toplu katliam ve kaybetmeleri ile meşhur 90’lı yıllardan daha büyük bir baskı ortamı yaratılmış durumda. Sadece Cizre’de 170’ten fazla insan hepimizin gözleri önünde günler süren yardım çabalarına karşın yakılarak katledildi. Kentlerde, ilçelerde, köylerde yaşayanlar 100 yıl öncesini hatırlatan katliamlarla ve tehcir diyebileceğimiz bir insansızlaştırmayla, yerinden etmeyle karşı karşıya”
ifadeleri kullanılırken Berkin Elvan ve Gazi katliamında yaşamını yitirenlere de değinildi.
Basın metnini İzmir Eğitim-Sen 1 No’lu Şube Başkanı okudu.
Eylem “Ellerinde Pankartlar” söylenip halaylar çekilerek sona erdi.