Venezuela’da sosyalist hükümete yönelik baskılar sürüyor

Vatan Cephesi Araştırma Ekibi tarafından 23 Ekim 2016 tarihiyle yayınlanan ve 28 Ekim’de Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından paylaşılan bilgilendirme notu, Venezuela’daki ABD destekli sağcı muhalefetin planları ile ilgili çarpıcı gerçekleri ortaya koydu. Paylaşılan bilgi notunda yer alan önemli bilgiler şu şekilde:

“2015 Kasım ayında, sağ muhalefet Ulusal Mecliste (AN) çoğunluğu kazandı. Muhalefetin temel hedefi, ilk andan itibaren Başkan Nicolas Maduro’yu devirmek oldu. Muhalefet bu hedef doğrultusunda, dört ay boyunca Devlet Başkanı’nı görevden el çektirmek için aşağıdaki yöntemleri izledi:

– İstifası istendi,
– Adli kovuşturma talep edildi,
– Zihinsel engelli olduğu öne sürüldü,
– Kolombiyalı olduğu için seçimlerin hükümsüz olduğu iddia edildi,
– Görev süresini kısaltmak için Anayasa değişikliği önerildi,
– Sokakta toplumsal baskı uygulandı,
– Başkanlığın iptali için referandum talep edildi.

Geçtiğimiz Nisan ayının sonlarına doğru Başkanlığın iptali için referandum sürecinin başlatılmasına karar verildi. Muhalefet, referandumun Ocak 2017’ye sarkmaması için olağanüstü çaba sarfetti. Çünkü Ocak 2017 itibari ile Başkan Maduro’nun başkanlık süresinin yarısı dolmuş oluyor. Maduro’nun bu tarihten itibaren azledilmesi halinde, yasal olarak yerine yine bir Çhavist olan Başkan Yardımcısının geçmesi gerekiyor ve Başkanlık görevini 2019 yılına kadar sürdürüyor.

Bu süreç içinde muhalefetin çoğunluğu oluşturduğu Ulusal Meclis, Meclis’in Anayasa’ya aykırı faaliyetlerini iptal eden Yüksek Adalet Mahkemesi’nin (TSJ) kararlarını tanımayacağını açıkladı. Bunun üzerine TSJ de, Ulusal Meclis hukuka uyana ve Anayasa’yı dikkate alana kadar Meclis’in bütün kararlarını geçersiz kılma kararı aldı.

Tüm bu devirme planlarına rağmen Başkan Maduro, anlaşmazlıkları siyasal ve barışçıl yollarla çözmek adına muhalefeti ulusal diyalog kurmaya davet etti. Bu amaçla Eski Devlet Başkanları Rodriguez Zapatero, Martin Torrijos ve Leonel Fernandez’in UNASUR’a katılmalarının sağlanması talep edildi. Vatikan’ın diyalog sürecine dâhil edilmesi talebi kabul edildi. Bunlara rağmen, yürütülen diyalog çabaları muhalefetin kendi içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle başarısızlığa uğratıldı.

Bu sırada, muhalefetin referandum için topladığı imzalarda sahtecilik yaptığı ortaya çıktı. İmzacılardan 10 bin 995 kişinin vefat ettiği, 53 bin 658 kişinin kayıtlarda bulunmadığı ve 3 bin 3 kişinin 18 yaşın altında olduğu tespit edildi. Ayrıca işlediği yüz kızartıcı suçlar nedeniyle imza yetkisi bulunmayan bin 335 kişinin de imza kullandığı belirlendi. Bunun yanı sıra, her eyalette kimlik hırsızlığı nedeniyle 9 binden fazla kişi şikâyette bulundu. Ulusal Seçim Kurulu (CNE) sahteciliği yok sayarak, bir sonraki aşamaya geçilmesine karar verdi. Daha sonra çeşitli mahkemelere yönelik şikâyetler sonucunda ihtiyati tedbir kararı alındı ve CNE nihayetinde ikinci aşamaya geçilmesi kararını iptal etti.”

Maduro’ya karşı isyan için olağanüstü toplantı ve yol haritası

Ulusal Meclis 23 Ekim Pazar günü, açıkça “İsyan” açıklaması yapmak için olağanüstü toplanmış ve aşağıdaki yol haritasını açıklamıştır. Bu kapsamda:

– Başkan Maduro’nun darbe gerçekleştirdiği ve anayasal düzeni yıktığı açıklanacağı,

– Bütün uluslararası kurumlardan Venezuela’ya yönelik yaptırım uygulaması talep edileceği,

– Ulusal Seçim Kurulu İdaresini ve Başkanlık Referandum Sürecini iptal eden hâkimler hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine dava açılacağı,

– Ulusal Seçim Kurulu İdaresinin ve Yüksek Adalet Kurulu Hâkimliğinin görevden alınacağı,

– Başkan Maduro’yu azletmek amacıyla çifte vatandaşlığı ile ilgili karara varılacağı bildirilmiş ve yine Başkan Maduro’yu azletmek amacıyla Başkan’ın görevini terk ettiği iddia edilmiştir.

Değerlendirilmesi gereken hususlar: Kime darbe yapılmıştır?

Paylaşılan bilgi notunda değerlendirilmesi gereken hususlar şu şekilde tespit edilmiştir:

– Kim kime darbe yapmıştır?

– %1 imza toplanması sürecinde (Referandum sürecinin ilk aşaması) sağ muhalefet sahtecilik yapmış, sorumlusu Hükümet mi olmuştur?

– Sağ Muhalefet Başkanlık Referandumunun iptal edilmesi ve sözde insani kriz mazeretleriyle büyük ölçekli bir dış müdahaleyi mazur göstermeye mi çalışmaktadır?

– Hukuku reddeden bir parlamento, sadece anayasa hükümlerinin yerine getirilmesini gözeten ve bütün ulusu halk egemenliğine karşı işlenen sahtekârlıktan korudukları için bir ülkenin en yüksek mahkemesinin seçim idaresini ve hâkimlerini görevden alabilir mi?

– Parlamentonun, diğer kamu kurumlarının görevlerini lağv etmenin yollarını aramasının yanı sıra, onların yetki ve kararlarını tanımama çabası darbe değil midir?

– Kolombiya Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Meclis Başkanı’na hükümetin hiç bir kurumunda Başkan Nicolas Maduro’nun Kolombiya vatandaşlığının olduğuna dair bir kayıt bulunmadığını gösteren bir nota yollamıştır. Üç yıldır görevinin başında olan bir devlet başkanını, vatandaş olarak reddeden bir ülkenin vatandaşı olmakla itham ederek onu görevinden almaya çalışmak darbe girişimi değil midir?

– Ulusal Meclis oturum için toplanırken, Başkan Maduro Venezuela ekonomisinin temeli petrolün uluslararası fiyatlarına istikrar kazandırmak amacıyla OPEC üyesi olan ve olmayan ülkelerle anlaşmaya varmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirmektedir. Bir Başkanın, devlet başkanı olarak görevlerini yerine getirmek üzere ülke dışında olduğu açık ve herkes tarafından bilinirken, onun görevini terk ettiğini iddia ederek görevinden azletmeye çalışmak darbe girişimi değil midir?

23 Ekim 2016 tarihinde, Vatan Cephesi Araştırma Ekibi tarafından yayınlanan ve 28 Ekim 2016 tarihinde Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Büyük Elçisi Jose Gregorio Bracho Reyes tarafından paylaşılan bilgi notu “Halk sokaklarda, anayasasını, devrimini ve meşru Başkanı’nı müdafaa edecektir” denerek bitirilmiştir.

Kaynak: Venezuela Dayanışma Komitesi, 28 Kasım 2016