10 Ekim Saat 10:04’te Ankara Garı’ndayız! Şehitlerimizin Bıraktığı Bayrağı Yerinden Kaldırmaya Gidiyoruz!

10 Ekim Ankara katliamı, katliamlarla dolu mücadele tarihimizin dönüm noktalarından biridir.

1977 Taksim 1 Mayısı’nın bu topraklar için anlamı neyse, 10 Ekim Ankara katliamının anlamı da odur.

Egemenler, 40 yıl önce, devrimcilerin, işçi sınıfı ve halkların mücadelesinin yarattığı korkuyla nasıl saldırdı ise, 10 Ekim’de Ankara’da da aynı korku ile saldırmıştır.

10 Ekim katliamı, Gezi ve Kobanê direnişle­rinde açığa çıkan ve 7 Haziran seçimlerinde kendini somut olarak ortaya koyan halkların, işçi ve emekçi­lerin ortak mücadelesine karşı, devletin, egemenlerin verdiği korkakça yanıttır.

Korkuyorlar!

2007 Taksim 1 Mayıs direnişlerinden baş­layarak yükselen mücadeleden, Gezi Direnişi ile birlikte, insanca ve onurumuzla yaşayacağımız bir dünyanın mümkün olduğunu milyonların görmesin­den korkuyorlar.

Emperyalist paylaşım savaşında kan gölü­ne çevirdikleri Ortadoğu’da, Kobanê direnişinde simgeleşen halkların eşit, özgür ve kardeşçe yaşam umudunun yeşermesinden, tüm bölgemizi sarmasın­dan korkuyorlar.

Ve bu iki direnişin sahiplerinin git­tikçe daha fazla yan yana gelmesi, ortak mücadeleyi geliştirmesidir onları çileden çıkartan.

10 Ekim Ankara katliamı, kendi korkularını bizlere; eşitlik, özgürlük, kardeşlik isteyenlere bulaştırma, boyun eğdirme çabasıdır.

10 Ekim’den bu yana, tam bir yıldır onlar; o gün neye karşı çıktık ise yap­maya, ne istedik ise onlara saldırmaya devam ediyorlar.

10 Ekim’den bu yana, tam bir yıldır biz; o gün neye karşı çıktık ise karşı çıkmaya, ne istedik ise istemeye devam ediyoruz.

Biz, 10 Ekim 2015’te Ankara Garı’ndan şans eseri sağ çıkanlar; ortak özlemleri için kanı birbirine karışanlar; arkadaşlarını, yoldaşlarını orada bırakan ama asla unutmayanlar; orada olamadığı için suçluluk duyanlar; bu topraklarda ve dünyada sömürü ve zul­mün olmadığı, insanca ve onurumuzla yaşayacağımız bir yaşamı hayal eden ve bunun için mücadele edenler;

Bulunduğumuz her ilden, 10 Ekim 2016’da, tam bir yıl sonra yine Ankara Garı’nda olacağız.

Yaşam için ölen ölümsüz ölülerimizin adları­nı, anılarını unutturmamak için Ankara Garı’nda olacağız.

Kölece, insanlık dışı bir yaşama, savaş ve katli­am politikalarına boyun eğmeyeceğimizi haykırmak için Ankara Garı’nda olacağız.

Katillerden hesap sormak, ailelerimizin yanında olmak için 10 Ekim’de Ankara Garı’nda olacağız.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

10 Ekim Saat 10.04’te Ankara Garı’na!

Kaldıraç – 25.09.2016