Ekim bir meşaledir

Günümüzde ve Ekim Devrimi’nin yaşandığı, dönemin Rusya’sında geçen hikâyelerle bezeli oyunda Ekim Devrimi’nin öğrettiği dersler ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından yaşanan yenilgi ruhuna karşı savaşım ana temaları oluşturdu.

Oyunun ardından Kaldıraç Dergisi adına yapılan konuşmada; içinden geçtiğimiz karanlık dönemde tüm saldırılara rağmen iyi ve güzel olanın da büyüdüğü, Gezi’de insanca bir yaşam isteyen ve sokakları dolduran milyonlar olarak yine direnişi yükseltebileceğimiz vurgulandı. Yüzlerce kişinin izlediği oyun, direnişe ve birlikte mücadeleye çağrı yapılarak sonlandırıldı.

Kaynak: direnişteyiz, 12 Kasım 2016