FBL: “Başkaldıran halka yönelik katliamdan dövüşerek çıkmak gerek”

FBL açıklamasında “Bugün, halkın gücünü gösterme zamanıdır, gerçek ortak özerk yönetimi, özerk ve sosyalist üretimi inşa etme zamanıdır, hükümet tarafından dayatılan üretim biçimine dur demek zamanıdır; hükümete ait üsleri devrim için, işçi sınıfı için, köylü ve kırsal kesim için, Hugo Chavez’in yolundan yürüyerek ele geçirme zamanıdır.” denildi.
Bolivarcı Kurtuluş Kuvvetleri’nin mobil tugayı “23 Ocak’ta devam ediyoruz” şiarlı eylem düzenlediğini açıkladı. Meclis yakınlarında propaganda amaçlı cihazların patlatıldığı eylemi, “Bolivarcı Kurtuluş Hareketi’ne karşı yeni bir pakt oluşturma tezgahlandığı haberleri bize yakın zaman önce ulaştı, bu kirli anlaşmalardan kan ağlayarak çıkacak olan oligarşidir ve onların ipliğini pazara çıkarmak için tarih bize haklı bir neden vermektedir.” diyerek üstlenen hareket, ekonomik kriz ve dünyada yaşanan krizin faturasının işçilerin omuzlarına yüklenmeye çalıştığı şu ifadelerle anlatıldı:

“Sermayenin yeniden yeniden üretildiği bu burjuva devlet yapısına, yaşadığımız krize çözüm olarak ülkeyi satma noktasına gelen ve IMF karşısında neredeyse pantolonlarını indiren Millet Meclisi’ne karşı sivil-asker birliği ve yurtsever başkaldırı gerekmektedir. Kıtamızda yaşanan ekonomik krizin sorumlusu binlerce ekonomik enstrüman, Avrupada işçi sınıfını kırıp geçiren ve toplumsal dengeyi alt üst eden artçı dalgalar olarak bize ulaşmaktadır. Yani, sermaye yaşadığı küresel ekonomik krizin tüm yükünü kıtamızın işçilerinin omuzlarına yüklemektedir.”
Elde edilen kazanımlara yönelik saldırıların devam ettiğini ancak krizin işçiler ve halklar için yeni bir ufuk açtığı tesbitinde bulunan FBL, açıklamasında şu vurguları yaptı:
“Artık söylenen yalanlardan, ham hayallerden kurtulmamız ve mücadele için hazırlanmamız gerekmektedir; kemikleşmiş krizlere barışçıl çözümler ile çare bulunmaz, bunu iktidardakiler çok iyi biliyorlar. Tasarlanmış tüm senaryolar başkaldıran halka soykırım uygulamak üzerine yapılır ve artık bu soykırımı lanetlemek ve bu katliamdan dövüşerek çıkmak lazımdır.”
Halkı ancak ve ancak halk kurtarabilir, bir mesih gelmeyecektir onları kurtarmak için, ortak bir hedefe yönelmiş devrimin siyasal enstrümanlarıyla ve ortak sınıf savaşı programıyla kurtuluş gerçekleşebilir. Birlik olmak bu görevi yerine getirecek tek ilerici güçtür. Bu mücadelede meydan okumamız için gereken en önemli güç birleşmektir.
Bu kriz, sol hareket için, işçiler için ve halkımız için yeni bir ufuk açmıştır. Bu tarihi zafer fırsatını kaçıramayız !!”