Koç öğrencilerinden hocalara e-posta

Koç Üniversiteliler Dayanışması’ndan öğrenciler, okullarında “Bu Suça Ortak Olmayacağız” diyen akademisyenlere soruşturma açılmasının ardından, üniversitelerin gerçek işlevini hatırlatmak amacıyla üniversitedeki tüm hocalara bir e-posta gönderdi.
Mailin bir kısmı,
“…Bizler bilime ve bilimin gücüne inanan öğrenciler olarak; üniversitelerde üretimin insan yaşamı, onuru ve vicdanı gözetilerek yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Toplum için toplumla birlikte üretilmeyen bilimin, işlevinden oldukça uzaklaşmış olacağını vurgulamak istiyoruz. Mühendislik okuyup çocukları öldüren bombalar üretmek, hukuk okuyup kamu düzeni yalanıyla katliamları meşrulaştırmak ve hak arayışlarına engel olunmasına vesile olmak, psikoloji okuyup sistemin açmazlarını bireylerin rahatsızlıkları olarak göstermek ve diğer birçok meslekte bilim adı altında sermayenin çıkarlarına hizmet etmek istemiyoruz.
Dört bir yanda bombaların patladığı, doğanın talanıyla ekolojik  dengelerin altüst edildiği, her gün onlarca işçi ve kadın cinayetinin yaşandığı, 62 kişinin gelirinin 3,5 milyar insanın gelirine eşit olduğu bu çılgınlıklar çağına dünyayı, farkında olarak ya da olmayarak yaptıklarımızla ya da yapmadıklarımızla, daha fazla sürükleyen bireyler değil; şimdilik içinde barınabileceğimiz yegâne yer olan yerküremizi yaşanılabilir bir yere dönüştüren insanlar olmak istiyoruz. Yaşanan tüm katliam ve acılarda her birimizin sorumluluğu olduğu gibi, bunları önlemek için yapabileceklerimiz de var. Akademisyenlerimizin imza attığı bildiri ve sonrasında gösterdikleri kararlılık bunun bir örneğidir.
Tüm bu gerekçelerin sonucu olarak imzacı hocalarımızın yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Bilimin gerçek işlevleriyle tutarlı olan böyle tutumların artmasının üniversiteleri varoluş amaçlarına yaklaştıracağına inanıyoruz.”
Koç Üniversiteliler Dayanışması’ndan Öğrenciler