Komutan Chavez anıldı: “Yaşam için ölenler ölümsüzdür!”

Galatasaray Meydanı’ndagerçekleştirilen anma eyleminde, Venezuela Dayanışma Komitesi adına basın açıklaması okundu. Venezuela’da Chavez’in halklar adına elde ettiği kazanımların sürekli olarak emperyalist güçler tarafından saldırıya uğradığına dikkat çekilen açıklamada, komite olarak Chavez’in mirasına sahip çıktıkları, Anadolu halkları ile Latin Amerika halkları arasında devrimci, enternasyonel bir mücadele ağı oluşturmaya çalışıldığı belirtildi.
Basın açıklamasının ardından Nazım Hikmet’in “Saman Sarısı” adlı şiirinden bir kesit ve üç gün önce işçi cinayetinde katledilen Duran Baysal’a yazılan şiirler okundu. Şiirlerin ardından AKA-DER Müzik Topluluğu üç şarkılık bir mini konser düzenledi.
Etkinlik “Komutan Chavez Ölümsüzdür”, “El Pueblo Unido Jamas Sera Vencido”, “Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez” sloganlarıyla son buldu.
“Chavez’in bizlere bıraktığı mirasın özü Duran’ın yaşamında somutlaşmıştır”
Galatasaray Lisesi önündeki anmanın ardından Karaköy Mimarlar Odası’nda “Venezuela’da Son Gelişmeler ve Chavez’in Mirası” adlı söyleşi etkinliği düzenlendi.
Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve VDK’nin birlikte düzenlediği etkinlikte Barış İçin Müzik Vakfı öğrencileri mini konser düzenledi.
Ardından söz alan Venezuela Dayanışma Komitesi temsilcisi 3 Mart’ta yitirilen devrimci işçi Kaldıraç okuru Duran Baysal’ı anarak konuşmasına başladı:
“Chavez’in bizlere bıraktığı mirasın özü, Duran’ın yaşamında somutlaşmıştır. Duran Baysal ve onun yoldaşları olarak bizler, insanların burjuvaların hırsları uğruna ölmediği, emeğiyle var olduğu komünist bir dünya uğruna mücadele veriyoruz.”
Konuşmasına Venezuela’da Chavez’in ve önderlik ettiği sosyalistlerin başarılarını anlatarak devam eden temsilci, “Evet Chavez yaşıyor, Chavez bugün Venezuela’nın barriolarında, Chiapas’ın ormanlarında, Bolivya’nın madenlerinde, Rojava’nın serhıldanında, İstanbul’un kondularında yaşıyor.” diyerek Chavez’in bıraktığı devrimci mirasın tüm dünyada yürütülen mücadele ile yürütülmekte olduğunu vurguladı ve şöyle ekledi:
“Emperyalizmin kendini yenilmez ilan ettiği, ideolojik bir hegemonya oluşturduğu bir dönemde, Yoldaş Chavez’le birlikte Venezuela’dan yükselen mücadele, onların bu hegemonyasında bir çatlak oluşturdu ve ezilen dünya haklarına moral taşıdı.”
“Komutan Chavez’in öncülüğünde başlayan bu mücadele, en başından başta, ABD emperyalizmi olmak üzere tüm emperyalistlerin ve içerideki bir avuç işbirlikçinin saldırıları ile karşılaştı.”
“İşte bu saldırılara karşı, İşçi sınıfı ve ezilen halkların mücadelesinin enternasyonal bir mücadele olduğunun bilinci ile dünyanın her yerinde olduğu gibi, bu topraklarda da Venezuela halkının ve yoldaş Chavez’in mücadelesinin yalnız olmadığını göstermek, orada yürüyen mücadeleyi kendi yaşadığımız topraklarda da duyurabilmek için, 23 Kasım 2014’te Venezuela Dayanışma Komitesi’ni kurduk.”
VDK temsilcisinin ardından Venezuella İstanbul Başkonsolosu Tatiana Lucia Zapata Bracho konuştu. Venezuela’da Chavez’in açtığı sosyalizm yoluyla yaşanan gelişmeleri istatistikleriyle açıklayan başkonsolos, günümüzde Venezuela’ya uygulanan ağır emperyalist baskıları da bütün ayrıntılarıyla anlattı.
Kolombiya devletinin Venezuela’ya yönelik emperyalist müdahaledeki rolüne dikkat çeken başkonsolos, özellikle ülkedeki temel gıda maddelerinin Kolombiya devletinden giriş yapanlar tarafından ülkeden kaçırıldığı ve bu yolla halk için bir gıda sıkıntısı yaşatılması amacı güdüldüğünü söyledi.
Dünya çapında petrol fiyatlarının düşürülmesinin de yine Venezuela’ya yönelik bir amacı olduğunu belirten başkonsolos, ülkenin temel geliri olan petrol üretiminin giderek azaldığına, bunun OPEC ülkeleriyle olan görüşmeler yoluyla çözülmeye çalışıldığını aktardı.
Kaynak: direnisteyiz3.org