Sosyalist Kadın Hareketi Kuruldu!

SOSYALİST KADIN HAREKETİ KURULUŞ BİLDİRGESİ

Dünyada bir kadın devrimi yaşanıyor. Bu, kadınların tarih boyunca yaşadığı tahakküme, sömürüye, aşağılanmaya, baskıya karşı bir başkaldırıdır. Bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlar bir toplumsal dinamik olarak sözüyle, talepleriyle, eylemiyle, sınıf egemenliğine ve onun bir yansıması olan erkek egemenliğine karşı mücadele sahnesinde. Öfkesi büyüyen bir güç olarak sokakta. Erkek egemen kültürün, devletin tüm baskılarına rağmen ve tüm bu baskılara karşı önlenemez bir direnişi geliştiriyorlar.

Kadın hareketi, bugün tüm toplumsal mücadele dinamikleri içinde önemli bir güçtür. Ülkemizde ve tüm dünyada bu başkaldırıya; sömürüye, aşağılanmaya, baskılara karşı büyüyen kadın mücadelesine selam olsun!

Kadın hareketinin bugün önündeki önemli adımlardan biri, gücünü mücadelenin sürekliliği içinde örgütlemek, bunun için mevcut örgütlenmelerini büyütmek, geliştirmek ve yeni örgütlenmelerini yaratmaktır. Öfkesi büyüyen ve başkaldıran bu gücü, fikriyle ve emeğiyle sürekli bir mücadeleye çağırmaktır.

Bugün neoliberalizmin “özgürlük vaat eden” maskesi düşmüş, sistemin saldırıları keskinleşmiştir. Tüm toplumsal mücadeleler, sistemi karşısına alma zorunluluğuyla karşı karşıyadır. Sistemin karşısında duran, kitlesel, militan bir kadın örgütlenmesini geliştirmeyi mücadelenin ortaya koyduğu bir ihtiyaç olarak görüyor ve Sosyalist Kadın Hareketi olarak bu mücadeleyi geliştirmek üzere kuruluşumuzu ilan ediyoruz.

AMAÇ

  • Kadın kurtuluş mücadelesinin özneleri, ezilen sınıfın kadınlarıdır. Kadın kurtuluş mücadelesi olmadan devrim olmayacağı gibi, kadının kurtuluşu da sınıfsız, sömürüsüz bir dünyadadır. Bugün dünyada yaşanan kadın devrimi, gelişmekte olan sosyalist devrimi etkileyecek, onunla beraber büyüyecektir.

  • Bu yaklaşımla SKH, erkek egemen ideolojiye, kapitalizme ve her gün yeniden örgütlenen erkek ve devlet şiddetine karşı; emek-beden-kimlik mücadelelerini kadınların kurtuluşu ufkuyla, sınıf perspektifiyle ele alır. Bu yolun bugünden elde edilecek kazanımlarla örüleceği bilinciyle günlük mücadelesini örgütler.

  • Kadın mücadelesi, diğer tüm toplumsal mücadele alanlarıyla iç içedir. Toplumsal yaşamın her alanı ve tüm toplumsal gündemler kadının örgütlenme alanıdır. SKH, kadın mücadelesinin gündemleri üzerine örgütlenmeyi temel alırken, diğer toplumsal gündemlere de kadın örgütü olarak sözü ve eylemiyle müdahil olur.

  • SKH, eyleminde kararlı ve sürekli; kitlesel ve militan bir kadın örgütlenmesini geliştirmek üzere faaliyetini örgütler.
MÜCADELE HATTI
  • Aşağılanmaya ve emek sömürüsüne son!

Kadın emeği kapitalist sistem tarafından ucuz iş gücü olarak ele alınmakta, aynı zamanda kolayca gözden çıkarılabilecek bir unsur olarak görülmektedir. Esnek ve güvencesiz çalışma koşullarının yanısıra, kadınlar çalışma ortamında aşağılama ve mobingle karşı karşıya kalmaktadırlar. SKH, kadınların eşit çalışma koşullarına sahip olması için mücadele yürütür.

  • Kadın cinayetleri politiktir!

Kadın cinayetleri, erkekler ve devlet eliyle sistematik olarak kadınların yaşamını tehdit etmektedir. Sınıf egemenliği aracı olarak devlet, ailenin korunması adı altında kadına karşı şiddeti ve aşağılanmayı sürekli kılmaktadır. Katiller, tecavüzcüler, tacizciler, kadınlara şiddet uygulayanlar, devlet tarafından korunmakta, erkek egemen söylemler ve cezasızlık politikasıyla teşvik edilmektedir. SKH; taciz, tecavüz, şiddet, kadın cinayetleri ve devletin cezasızlık politikasına karşı kadınların kitlesel olarak örgütlenmesini esas alır. Kadınların kendilerini ve birbirlerini savunmasını destekler.

  • Ev içi emek toplumsallaşmalıdır!

Kapitalist devlet, sömürü düzenin sürekliliğini sağlamak için ev içi emeği tüm ağırlığıyla kadınların sırtına yüklemektedir. SKH, ev içi emeğin toplumsallaşmasının yolunu açacak talepler üretir, bugünden geliştirilebilecek örnekler yaratmayı hedefler, gelecek sınıfsız toplumun kurucusu olacak olan yeni insanın yaratılması açısından bu mücadeleyi önemser, tüm bunlar için mücadele eder.

  • Dayatılan rollere karşı yeni insanı yaratalım!

Egemen ideoloji tarafından şekillendirilen toplumsal cinsiyet rolleri, hakimiyet ilişkileri kurmakta ve toplum tarafından her gün yeniden üretilmektedir. SKH toplumsal cinsiyet rollerine ve bunları yeniden üreten kurumlara karşı süregen, dinamik bir mücadele yürütür.

  • Kadınların bir arada mücadelesi dünyayı sarsıyor!

Kadınların bu topraklarda tarihe dayanan, süregen bir mücadelesi vardır. SKH bu tarihten öğrenerek kadın hareketini beraber yükseltmek için; kadınların hakları, eşitliği, özgürlüğü için mücadele eden tüm kadın örgütleriyle yan yana mücadele eder.

İŞLEYİŞ

1) SKH, bu ilke ve fikirler doğrultusunda harekete geçen kadınların oluşturduğu birlikler üzerinden yükselir. Alanlarda kurulan SKH birlikleri temsilcilerini seçer. Seçilen bu temsilciler, birliğin oy çokluğu kararıyla görevden alınabilirler.

2) SKH, seçilen temsilcilerin bir araya geldiği İl Yürütme ve Merkezi Yürütme toplantıları aracılığıyla örgütsel fikir birliğini oluşturur. Bu fikir birliğinden yola çıkarak, yerellerin/alanların özgünlüğünü göz önüne alarak pratik faaliyetlerini örgütler.

3) SKH birlikleri dışında bu ilke ve fikirlerde ortaklaşan dayanışma ağları, kadın dernek-kulüp-toplulukları vb. örgütlenmelerde İl Yürütme toplantılarında temsil edilebilirler.

4) SKH belirli periyotlarla tüm ülkedeki katılımcıların bir araya geldiği, yeni dönem örgütsel politikalarını ve merkezi yürütmesini belirlediği kurultaylar örgütler.

5) SKH bileşenleri, SKH birlikleri dışında da, alanında bulunan tüm diğer kadın örgütlenmelerine (kooperatif, haberleşme ağı, platform vb.) dahil olma ya da alanda yürütülen mücadelenin ihtiyaçlarına göre bu gibi yeni örgütlenmeler oluşturma perspektifiyle hareket eder.

MÜCADELEMİZİ BÜYÜTMEYE, ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN ÖRGÜTLENMEYE!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz