Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği! Emperyalizm, siyonizm yenilecek, direnen halklar kazanacak! | Ortak açıklama

Emperyalistlerin tam desteğini alan Siyonist İsrail, 75 yıldır Filistin halkına ve bölge halklarına karşı vahşice saldırılar gerçekleştiriyor. Uluslararası sözleşmeleri, BM kararlarını hiçe sayan saldırılar Filistin halkı için adeta bir soykırıma dönüşmüş durumda.

Filistin halkı her gün yeni acılar yaşıyor. Yerleşim alanlarına zorla el konuluyor, baskı, zorbalık ve katliamlarla terk etmeleri sağlanıyor. Yıllardır kadın, çocuk, yaşlı demeden en ağır saldırılarla, katliamlarla karşı karşıya kalıyorlar. Tarlaları, zeytinlikleri, tüm yaşam alanları savaş makinası İsrail tarafından talan ediliyor. Her geçen gün daralan tel örgülerle, duvarlarla çevrilen yaşam alanlarına mahkûm ediliyorlar. Elektrik, su, beslenme vb. en temel haklardan yoksun bırakılıyorlar. Ortadoğu’nun kalbine saplanmış kanlı bir hançer olan Siyonist İsrail devleti bunlarla da yetinmiyor. Filistinlilerin yaşadığı toprakları parça parça işgal etmeye devam ediyor. Siyonist işgalciler “yerleşimci” adıyla buralara yerleştirilerek, yağma ve katliamlarını sürdürüyorlar. Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen işgal ve insan kıyımını emperyalistler ve işbirlikçileri ya görmezden geliyorlar ya da İsrail devletini destekliyorlar.

Filistin’de yaşananlar Emperyalist, Siyonist hesapların sadece bir boyutunu oluşturuyor. Mazlum Filistin halkı, Kürt halkı emperyalist güçlerin ve işbirlikçilerinin sistematik saldırılarıyla katlediliyor. Emperyalistler çıkarları uğruna bölgeyi böl, parçala, yönet politikalarıyla kana buluyorlar. Etnik, dini çatışmaları derinleştiriyorlar. Bu saldırıların karşısında duran güçleri adeta baş düşman ilân etmiş durumdalar. Bölgede emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin savaş ve saldırganlık politikalarının en ağır bedelini Filistin ve Kürt halkı başta olmak üzere bölgenin tüm işçi-emekçileri ödüyor.

Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin saldırılarına karşı direniş meşrudur!

Siyonist İsrail devletinin işgaline karşı, 75 yıldır Filistin halkının kanı canı pahasına sürdürdüğü mücadele haklıdır. Meşrudur. Filistin halkının direnişinin bir aşaması olarak 7 Ekim’de Siyonist işgale, katliamlara karşı başlayan “Aksa Tufanı” adı verilen haklı mücadeleyi destekliyoruz.

İşgalcileri askeri, güvenlik, istihbarat vb. açısından bozguna uğratan direniş, mazlum halkların haklı ve meşru mücadelesine yeni bir moral oldu. Siyonist saldırganlık karşısında yok oluşa sürüklenen Filistin halkı için varlık mücadelesine yeni bir ivme kazandırdı.

Filistin halkı 1948 yılından bu yana yaşanan yıkım ve saldırılara sayısız direnişle, iki İntifadayla, ağır bedeller ödemeyi göze alarak karşı durdu. Emperyalistlerin politik, askeri, ekonomik, psikolojik vb. desteğini alan Siyonistler 7 Ekim’de büyük bir darbe aldı. Filistin halkının özgürlük ve kölece boyunduruklardan kurtulma mücadelesi işçilerin, emekçilerin, mazlum halkların kölelikten ve her türlü boyunduruktan kurtulma mücadelesinin bir parçasıdır. Emperyalizme, Siyonizm’e ve yerli işbirlikçilerine vurulmuş bir darbedir.

Bu nedenle tüm gerici merkezler direnişi itibarsızlaştırmak ve bastırmak için yıllardır uluslararası savaş kurallarını, insan haklarını, etik değerleri ihlâl eden İsrail devletinin arkasında saf tuttular. Savaş makinası İsrail’in Filistin’de ve bölgede yeni katliamlar ve yıkımlar yaratması için her türlü desteği anında sundular. Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere her türlü insanî ihtiyaca ulaşması engellenen Filistin halkının yaşadığı yıkım ve acıları ise görmezden geliyorlar.

Sahte nutuklar değil gerçek dayanışma!

İsrail’in Filistin’i işgaline ve katliamlarına karşı bölge ülkelerinin önemli bir kısmı göstermelik açıklamalardan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Hatta İsrail’le normalleşme adı altında yeni adımlar atarak saldırganlığın önünü açıyorlar. Siyonist İsrail’e karşı 7 Ekim de gerçekleşen direniş bölge devletlerinin önemli bir kısmının ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. Erdoğan da siyonistlerin Filistin halkından çaldığı doğal gazı dünyaya satmak için Netanyahu’yla iş birliğine giderken suç üstü yakalanmış oldu.

Dümeninde AKP-MHP ittifakının oturduğu sermaye devleti de Filistin direnişine gerçek ve samimi destek sunmaktan uzak duruyor. Emperyalist ve siyonist güçlerle arayı bozmamak adına yaşanan katliamlar karşısında hamasî nutuklar atmanın ötesine geçmiyorlar. AKP’nin dümeninde oturduğu sermaye devleti ve diğer bölge devletleri ya Filistin halkının ya da Siyonizm’in yanındadırlar. Bundan başka bir seçenek yoktur. Filistin halkının ve direnişinin yanında olmak ise Siyonist İsrail devletiyle vakit kaybetmeden askeri, ticari, siyasi, kültürel, diplomatik, akademik vb. her türlü ilişkiyi kesmekten geçiyor. Emperyalist-Siyonist kuşatmaya karşı Filistin halkına her türlü desteği kayıtsız şartsız sunmaktan geçiyor. Bunun dışındaki her adım, her söylem işgalcilerin yanında olmak anlamına gelmektedir. AKP iktidarı bugün bu adımları atmadığı gibi her geçen gün İsrail’le yeni ticari anlaşmaların altına imza atıyor, askeri anlaşmalar ve iş birliğine giriyor. Burjuva muhalefet ise savaş politikalarına, tezkerelere “beka sorunu” diyerek tam destek veriyor. Kürt halkı başta olmak üzere mazlum bölge halklarına karşı yürütülen imha ve inkâr politikalarına yeni boyutlar kazandırıyorlar.

İşçilerin birliği halkların kardeşliği mücadelesini büyütelim!

Filistin halkı ve ezilen tüm halklar emperyalist, siyonist güçlerin yerli işbirlikçilerinin karşısında kazanacaktır. Mazlum halkların haklı ve meşru direnişi dünya işçi ve emekçilerinin ortak mücadelesi ve dayanışmasıyla güçlenecektir. Emperyalistler, halkların üzerine bombalar yağdırarak, şovenist kışkırtıcılık, dini ve etnik ayrışmayı derinleştirerek kendi düzenlerini ayakta tutuyorlar. Tam da bu nedenle sömürü çarklarını rahatından döndürüyorlar. Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin yürüttüğü savaş işçi-emekçiler için daha fazla yoksulluk, daha fazla vergi, daha fazla sömürü ve baskı demektir. Bunun için; üzerine bombalar yağan mazlum halklarla, fabrikalarda makinaların çarkları arasında hayatları lime lime edilen işçi ve emekçilerin karşı karşıya kaldığı tüm sorunların muhatabı insanlığı yıkıma uğratan emperyalist-kapitalistlerdir. Bu bilinçle tüm işçi ve emekçileri emperyalizme, kapitalizme, siyonizme ve her türlü gericiliğe karşı özgürlük, eşitlik mücadelesini büyütmeye davet ediyoruz. Filistin halkının ve tüm ezilen halkların haklı ve meşru direnişiyle her yerde dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.

  • Siyonist İsrail devletiyle askeri, siyasi, ticari, akademik her türlü ilişki derhal kesilmelidir!
  • Siyonist İsrail saldırılarını kayıtsız koşulsuz durdurmalı, Filistin’deki işgali derhal sonlandırılmalıdır!
  • Filistin direnişine her türlü destek ve dayanışma sunulmalıdır!
  • Filistin halkının gıda, su, elektrik, tıbbi yardım vb. başta olmak üzere tüm ihtiyaçları vakit kaybedilmeden karşılanmalıdır.
  • NATO’dan çıkılmalı tüm emperyalist üsler kapatılmalıdır!
  • Ezilen halklara dönük her türlü imha, inkâr politikaları derhal sonlandırılmalıdır!

Siyonist devlet, yıkılacak elbet!

Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!

Emperyalizm, siyonizm yenilecek direnen Filistin halkı kazanacak!

Emperyalistler, işbirlikçiler Ortadoğu’dan defolun!

 

Metne imzacı kurumlar ↓

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları, DDSB, Partizan, İşçi Emekçi Birliği: BDSP, BİH, BİK, DEV TEKSTİL, DKDER, İHK, İKEP, Kaldıraç Hareketi, Köz, PDD, Söz ve Eylem, TOMİS, YDİ Çağrı

 

Destekçi kurumlar↓

Sosyalist Emekçiler Partisi, Marksist Fikir Toplulukları

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz