İşçi hareketinden.. Direniş öğretir, örgütlü güç kazandırır! // Temmuz 2022

Ekonomik krizin dünya çapında derinleştiği süreçte, krizin faturasını yüklenen işçi-emekçiler insanca çalışma ve yaşam koşulları için, insanca yaşayabilecek ücret için, sosyal hakları için, sendika hakları için direnmeye devam ediyorlar. İşçi-emekçiler kent merkezlerinde eylemlerle; fabrikalarda grevlerle ve iş bırakma eylemleriyle hakları için mücadele ediyorlar.

Madenlerden üniversiteye her yer emek mücadelesi alanına çevriliyor. İşçiler birbirlerinin direnişlerinden öğrenerek, güç alarak yeni direnişlere başlıyor. Bizlere düşen görev; bu direnişleri yaygınlaştırmak, örgütlemek, ileri taşımaktır. 

Atışkan Alçı işçilerinin grevi sürüyor

Eskişehir Çukurhisar’da kurulu bulunan Atışkan Alçı’da işçilerin hak ettikleri maaşlarını almak üzere 30 Haziran’da başlattıkları grev devam ediyor.

Kristal-İş Sendikası örgütlenmeden sorumlu başkan vekili Faruk Aslan grevdeki işçileri 22. gününde ziyaret etti. “Bizim taslağımız belli, patrondan da bir teklif bekliyoruz. Fakat bizimle masaya dahi oturmuyor taleplerimizi kazanana kadar burada olacağız” diyen Aslan, işçilerin grevinin başarıyla sonuçlanması temennilerini dile getirdi.

Atışkan Alçı işçilerinin grevi sürerken patron Kazım Atışkan grev alanına gelerek tartıştığı işçiye “4300 TL maaş sana fazla” demişti. İşçiler grevlerinde kararlılıklarını sürdürüyorlar.

Sivas Demir Çelik Fabrikası işçileri ödenmeyen ücretleri için eylem yaptı

Sivas Demir Çelik Fabrikası’nda çalışan ve bir süredir ücretleri ödenmeyen 250 işçi, 20 Temmuz’da kent merkezinde, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde oturma eylemi düzenledi.

İşçilerin sorunlarını anlatan fabrika çalışanlarından Sefa Akın, “Toplanma amacımız Sivas Demir Çelik Fabrikası’nın yıllarca bitmeyen sorunlarıdır. Bu sorunlarla uğraşmaktan bıktık. Sesimiz her yerde duyulsun istiyoruz. Sivas’a büyük ekonomik katkısı bulunan Demir Çelik Fabrikası’nda aylardır maaş alamayan işçiler olarak burada eylemdeyiz. 5 aydır fabrikamızda çalışmalar durmuş bulunmakta. Geçim sıkıntısı yaşamaktayız. Buradayız çünkü işçinin haklı mücadelesinde Sivas halkının yanımızda olmasını bekliyoruz” dedi.

Koç Üniversitesi taşeron temizlik işçileri hakları için direnişe geçti

Koç Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Eurest Service isimli taşeron şirkette çalışan işçiler, bayram ikramiyesi ve sosyal hakları için 19 Nisan’da imza kampanyası başlatmışlardı.

Baskı, mobbing ve iş yükünün arttığını belirten işçiler, bayram ikramiyesi, sosyal haklarının verilmesi ve gıda desteği için 103 imza topladı. Bunun üzerine 6 işçi farklı yerlere “sürgüne” gönderilmek istendi. Şirketle yapılan görüşmede işçilerin eski yerlerine geri dönmesi talebinin reddedilmesi üzerine işçiler 17 Temmuz’da direnişe geçti. Dergimiz hazırlandığı sıralarda direniş 9 günlük süren mücadelenin ardından direniş kazanımla sonuçlandırıldı.

Soma’da işçiler özelleştirmeye karşı iş bıraktı: Karar çekilene kadar mücadeleye devam

Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ) bağlı Soma Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) bünyesinde linyit kömür üretimi yapılan Eynez açık ocak bölgesindeki özelleştirmeye karşı 18 Temmuz’da işçiler iş bıraktı.

ELİ bünyesindeki Eynez açık ocağın bir bölümünün Yeni Anadolu şirketine devredilmesine karşı nöbet eylemlerini sürdüren maden işçileri Soma Cenkyeri maden yolu güvenlik kantarları bölgesinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

İşçiler, “Ankara peşkeşe dur de”, “Peşkeşe hayır, güvenli çalışalım” dövizleri taşırken “Eynez bizimdir bizim kalacak” “Hak, hukuk, adalet”, “TKİ şaşırma, sabrımızı taşırma”, “ELİ bizimdir, bizim kalacak”, “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız”, “Madencinin karası sermayeden temizdir” sloganları attı.

Kamu emekçileri ekonomik krize karşı maaş bordrolarını yaktı

KESK Ankara Şubeler Platformu, 19 Temmuz’da Eğitim Sen 5 No’lu Şube önünde bir araya gelerek bordrolarını yaktı. Ekonomik kriz sürecinde kamu emekçilerinin ücretlerinin eridiğini belirten KESK üyeleri, “Artık yeter! İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret istiyoruz” pankartı açtı.

Kamu emekçileri adına basın açıklamasını okuyan BES Ankara 2 No’lu Şube Başkanı İhsan Gülhan, halkın yaşadığı gerçek enflasyonun TÜİK rakamlarını katladığını belirtti. “Emekçilerin, işçilerin, emeklilerin, halkın yaşadığı yoksullaşma gizlenemez boyutlara ulaşmıştır. Öncelikle altını çizmek isteriz ki; zengin tabaka ile toplumun neredeyse yüzde 95’ini kapsayan dar gelirli kesimlerin yaşadığı enflasyon farklıdır” diyen Gülhan, yoksul halkın gelirinin yüzde 85’ini gıda, kira ve ulaştırmaya harcamak zorunda kaldığını ifade etti. Halkın bu harcamaları da asgarî düzeye indirmek zorunda kaldığına dikkat çeken Gülhan, milyonlarca insanın hiçbir temel ihtiyacını yeterince karşılayamadığını ifade etti.

ETF Tekstil’de işten atma saldırısı ve hak gasplarına karşı fîilî grev başladı

Fabrikayı kapatma kararı alan ETF Tekstil’de, onlarca işçi işten atıldı. Hâlâ çalışanlar ise 30 Temmuz günü kapatma kararı sonrasında işsiz kalacak. 

Deriteks Sendikası’nın örgütlü olduğu ETF’de, fabrika yönetimi işten atılanların toplu iş sözleşmesinden doğan hakları, kıdem ve ihbarlarını vermedi. Diğer işçilerin de hak ettikleri ikramiyelerini verilmeyeceği, ihbarların yatırılmayacağı ve kıdem tazminatlarının ise %70 oranındaki kısmının yatırılacağı bildirdi. İşçiler ise verileceği söylenen kıdem oranın %50’lere dahi ulaşmadığını ifade etti.

ETF işçileri kıdem, ihbar ve ikramiye haklarını talep ediyorlar. İşçiler kıdem, ihbar tazminatları ve ikramiye hakları için 22 Temmuz’da iş bırakma eylemine başladı. Fiili greve çıkan işçiler “Tüm emekçi arkadaşlarımızı destek için buraya bekliyoruz.” diyerek dayanışma çağrısı yaptı. 

Düşük zamma karşı iş bırakan TPI işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı

5 Temmuz’da, İzmir Menemen, Sasalı ve Çiğli’de bulunan rüzgâr gülü kanadı üretimi yapan Amerikalı şirket TPI Composite fabrikasında çalışan işçiler, ek zam için işyerini terk etmeyerek üretimi durdurma eylemleri yapmıştı.

Petrol-İş Sendikası ve patron arasında yapılan son görüşmede, patron asgarî ücrete yapılan yüzde 30’un üzerine yüzde 9 zam teklif ederken, vardiyalarda yapılan oylamalar sonucu işçilerin çoğunluğu yüzde 9 zammı da düşük bularak, eyleme devam etme kararı almıştı.

22 Temmuz’da TPI yönetimi ve Petrol-İş merkez ve şube yöneticilerinin görüşmesinin ardından tüm talepler kabul edildi. 

Buna göre:

– Atılan işçiler geri alınacak.

– (Asgarî ücret zammı) %30 + %15 zam

– İhtarnameler iptal edilecek.

– Çalışılmayan günler kesilmeyecek.

Gaziantep Şireci Tekstil fabrikasında direniş sonuç verdi

Antep Başpınar OSB’de bulunan Şireci Tekstil fabrikasında bayram ikramiyesinin verilmeyeceği açıklandıktan sonra 7 Temmuz’da iş bırakan işçiler, talepleri kabul edilene kadar iş başı yapmayacaklarını açıklamışlardı. 

Üç gün boyunca Şireci Tekstil fabrikası önünde bekleyen işçilerin mücadelesi sonuç verdi, işçilere 900 TL bayram ikramiyesi verildi. Maaşlarına zam yapılarak 7000 TL’ye yükseltilen işçilere, Temmuz ayından itibaren verilecek primler de 7000 TL üstünden verilecek. İşçiler ayrıca 150 TL devam primi alacaklar.

Patron Şireci’nin verdiği 6890 TL’lik teklif işçiler tarafından reddedilince işçilere 7000 TL ücret teklifi edildi. İşçiler bu ücret karşısında 10 yevmiyelik bayram ikramiyesi taleplerinden vazgeçerek maaş zammını kabul ettiler.

Oyak Renault’da izinde iken 238 işçi işten atıldı

4 Temmuz’da Bursa’da Oyak Renault’da izinde iken 238 işçi “haklı sebep bildirilmeden” işten çıkarıldı.

İşten atılanların çoğunun Par raporluları (fabrikada görev başında sakatlanan), emekliliğine yakın olan ve 7-20 senelik işçiler olduğu bildirildi. Mekanik bölümü taşerona verilirken, çok sayıda işçi montaja kaydırıldı. Montaj bölümünde ise işçilere 3 posta baskısı uygulanıyor. 3. postayı yapamayan işçilere tutanak tutuldu, savunma istendi ve işçiler disipline sevk edildi.

Renault’ta “yetkili olan” Türk Metal yönetimi ise “Bunun aslı yok. İşten çıkarılma gibi bir durum yok. Toplam 203 kişi, ama işten çıkarma diye bir şey yok. Fabrika isteğe bağlı çıkışları açtı yaklaşık 1,5 ay önce.” açıklamasında bulundu.

Lezita işçileri: Bu koşullarda sadece biz değil hiçbir işçiye bayram yok

İzmir Kemalpaşa’da bulunan Abalıoğlu Lezita fabrikasında işten çıkarılan işçilerin işe iade talebiyle başlattıkları direnişe destek için 6 Temmuz’da Beşiktaş McDonalds önünde eylem yapıldı. Eylemde yapılan açıklamada Lezita fabrikasının işçi düşmanı tutumunu devam ettirdiğine dikkat çekilerek şunlar ifade edildi:

“Lezita’nın ürünlerini alan ve satan tüm işletmelere açık çağrıda bulunuyoruz. İşçilere yönelik yıldırma amaçlı ve onur kırıcı girişimlerini durdurması için tedarikçiniz Lezita’ya baskı yapın. Lezita’nın hukuk dışı uygulamalarını görmezden gelmek, bu zulme ortak olmak demektir.”

Eylemde konuşan Öz Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün şunları söyledi: “Sendikal örgütlenme ve emek karşıtı tutumu nedeniyle hem Lezita hem de McDonalds gibi ticari ilişkide bulunduğu firmalara yönelik eylemlerimizi tüm Türkiye geneline yaymaktan çekinmeyeceğiz.”

Sivas’ta Kangal Termik Santrali işçileri sefalet zammına karşı iş bıraktı: Yaklaşık 500 işçi yüzde 50 zam istiyor

Sivas’ta Kangal Termik Santrali’nde çalışan işçiler 18 Temmuz’da iş bırakma kararı aldı. Bir önceki dönem Tes-İş Sendikası ile şirket arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre işçiler şu anda asgarî ücretle çalışıyor.

Asgarî ücrete yapılan son zammın ardından işveren şirket ilk olarak işçilere yüzde yirmi zam teklif etti. Anlaşma sağlanamayınca, ikinci görüşmede bu kez işçilere yılbaşında yüzde 44 zam yapma teklifinde bulunuldu.

Aralarında DİSK Enerji-Sen üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 500 işçi yüzde 50 zam talep ediyor. İşçiler “Hakkımızı alıncaya kadar bu kapıdan ayrılmayacağız” dediler.

Kaynak: Direnişteyiz.org, Net Haber Ajansı, Kızılbayrak, Sol Haber, Evrensel

23 Temmuz 2022

KaynakKaldıraç Dergisi // Sayı: 253

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz