Perspektif

Asgarî ücret: Egemen, işçi sınıfını ciddiye almıyor

Asgarî ücret tartışmaları, açık ve net olarak, egemenin işçi sınıfını, emekçileri ciddiye almadığını gösteriyor. Kimdir egemen? Saray Rejimi, tekelci polis devletinin olağanüstü örgütlenmesidir. Öyle ise...